Word đến mdtq.vn 365 Word đến web Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: video clip không nên bằng ngữ điệu của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề bỏ ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Cách thay thế từ trong word 2007

Đi cho tới Trang >Thay cụ hoặc dấn Ctrl+H.

*

Trong hộp Tìm gì, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn định vị.

Nhập văn bạn dạng mới của công ty trong hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho đến khi các bạn thấy từ mình muốn cập nhật.

Chọn Thay thế. Để update tất cả các phiên phiên bản cùng một lúc, nên lựa chọn Thay cụ tất cả.

*

Đối với những tùy chọn khác, hãy coi mục tra cứu và sửa chữa thay thế văn bản


Tìm và sửa chữa văn bản cơ bản

Ở góc trên bên đề nghị của tài liệu, trong vỏ hộp tìm tìm

*
, nhập trường đoản cú hoặc các từ bạn có nhu cầu tìm cùng Word đã tô sáng toàn bộ các phiên bản của từ bỏ hoặc các từ trong toàn cục tài liệu.

Để thay thế sửa chữa văn bản đã tìm kiếm thấy:

Chọn kính lúp, tiếp đến chọn Thay thế.

*

Trong hộp Thay gắng bằng, nhập văn phiên bản thay thế.

Chọn Thay cố gắng tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng có thể mở chống Tìm và cố kỉnh thế cơ phiên bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế văn bản, chúng ta có thể chọn Thay thế thay vày Thay núm tất cả. Như vậy, chúng ta có thể xem lại từng mục trước lúc thay thế.


Tìm văn bạn dạng có định dạng cố thể

Bạn rất có thể tìm văn bản có định dạng sệt biệt, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng bằng phương pháp sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và cố gắng thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Định dạng, nên lựa chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại sản phẩm công nghệ hai mở ra, nên chọn các tùy chọn chúng ta muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và gắng thế, lựa chọn Tìm tiếp hoặc Tìm vớ cả.


Tìm văn bản có định dạng rõ ràng và sửa chữa thay thế định dạng

Bạn có thể tìm và sửa chữa thay thế văn phiên bản có định dạng quánh biệt, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn setup , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Ở phía trên cùng của vỏ hộp thoại, chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và rứa thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn có nhu cầu tìm.

Trên menu Định dạng, nên chọn lựa định dạng bạn có nhu cầu tìm.

Nếu hộp thoại đồ vật hai mở ra, nên chọn lựa các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn trong hộp cạnh bên Thay vậy bằng.

Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn định dạng thế thế. Ví như hộp thoại trang bị hai xuất hiện, nên chọn các định dạng các bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay ráng tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm vết phân đoạn, vệt ngắt trang hoặc các ký tự quan trọng đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Xem thêm: Văn Phòng Kinh Tế Đài Bắc Tại Hà Nội, Tp, Văn Phòng Kinh Tế Đài Bắc (臺北經濟文化辦事處)


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và nỗ lực thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký kết tự quan trọng đặc biệt mà bạn muốn tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và thay thế sửa chữa dấu phân đoạn, vệt ngắt trang hoặc những ký tự đặc trưng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và núm thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở đầu hộp thoại Tìm và nỗ lực thế, chọn cụ thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm gì mà lại không nhập bất cứ thứ gì làm việc đó. Sau này, khi bạn lựa chọn 1 ký tự sệt biệt, Word sẽ auto đặt mã cam kết tự vào hộp mang đến bạn.


Lưu ý: Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và thế thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn có nhu cầu tìm.

Chọn trong vỏ hộp Thay gắng bằng.

Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự đặc trưng mà bạn muốn sử dụng để cố gắng thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký kết tự thay mặt đại diện để tra cứu và sửa chữa thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký kết tự đại diện.

Nếu chúng ta không thấy hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện, nên chọn lựa

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn phiên bản bất kỳ trong hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy vứt tìm kiếm vẫn thực hiện, nhấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng rất có thể nhập trực tiếp ký kết tự thay mặt đại diện vào vỏ hộp Tìm gì nuốm vì chọn một mục trường đoản cú menu nhảy lên Đặc biệt.

Để search kiếm cam kết tự được xác minh là cam kết tự đại diện, hãy nhập vệt xuyệc ngược () trước ký kết tự đó. Ví dụ: nhập ? để tìm vết hỏi.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng vết ngoặc 1-1 để nhóm những ký tự thay mặt đại diện và văn bản, cũng như để thể hiện thứ tự tiến công giá. Ví dụ: tìm kiếm kiếm nhằm tìm "presorted" cùng "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm các và áp dụng ký tự đại diện thay mặt để sửa chữa chuỗi tìm kiếm kiếm bằng cụm được bố trí lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào vỏ hộp Tìm gì với 2 1 vào hộp Thay cố gắng bằng. Word đã tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".


Để thay thế sửa chữa văn phiên bản đã kiếm tìm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay núm bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bạn dạng bất kỳ trong hộp Thay rứa bằng.

Chọn Thay cố kỉnh tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vày Thay núm tất cả. Bằng cách đó bạn có thể xác thừa nhận từng sửa chữa thay thế để bảo vệ sự bao gồm xác.


Ký tự đại điện chúng ta có thể sử dụng

Bạn rất có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng phương pháp sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự 1-1 bất kỳ

?

s?t đang tìm "sat" với "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d đang tìm "sad" cùng "started".

Một trong số ký trường đoản cú được chỉ định

< >

wn đã tìm "win" và "won."

Mọi cam kết tự 1-1 trong phạm vi này

<->

ight sẽ tìm "right" và "sight" cùng "tight".

Phạm vi phải có thứ từ tăng dần.

Bất kỳ cam kết tự đối chọi nào, nước ngoài trừ những ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst vẫn tìm "mist" và "most" nhưng chưa hẳn là "mast".

Bất kỳ cam kết tự solo nào, ngoại trừ những ký tự vào phạm vi bên phía trong dấu ngoặc vuông

Bài viết liên quan