Làmdtq.vn thế nào giải phóng bộ nhớ mdtq.vnà không cần phải xóa ứng dụng trên điện thoại Android? Dưới đây là các cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android cực hay mdtq.vnà bạn không nên bỏ qua.

Bạn đang xem: Cách xóa file rác trong android

1. Xoá bộ nhớ đệmdtq.vn


Cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android xóa bộ nhớ đệmdtq.vn

Khi sử dụng những ứng dụng như Google hay mdtq.vnạng xã hội sau mdtq.vnột thời gian chúng sẽ tích những file tạmdtq.vn. Chính vì vậy, bạn cần phải xóa bộ nhớ đệmdtq.vn của ứng dụng để giải phóng bộ nhớ. Điều này đảmdtq.vn bảo sẽ không ảnh hưởng đến ứng dụng và những dữ liệu liên quan.

Để xóa bộ nhớ đệmdtq.vn bạn vào Cài đặt/ Ứng dụng/ Chọn ứng dụng có bộ nhớ mdtq.vnà bạn mdtq.vnuốn xóa/ lưu trữ/ xóa bộ nhớ đệmdtq.vn.

2. Xoá dữ liệu của tệp


Xóa dữ liệu của tệp

Xóa dữ liệu của tệp sẽ ảnh hưởng đến ứng dụng nhưng bù lại nó có thể giải phóng được nhiều bộ nhớ hơn. Để thực hiện cách này bạn vào Cài đặt/ Ứng dụng/ Chọn ứng dụng/ Lưu trữ/ chọn xóa dữ liệu.

3. Dọn dẹp bớt các thư mdtq.vnục tải xuống


Dọn dẹp bớt các thư mdtq.vnục tải xuống

Trong khi sử dụng thiết bị di động, chắc chắn bạn sẽ phải tải khá nhiều tệp. Những dữ liệu này sẽ nằmdtq.vn trong thư mdtq.vnục tải xuống nhưng lại rất ít người có thói quen xóa tệp. Chính vì vậy mdtq.vnà dữ liệu sẽ tăng dần theo thời gian và nó chiếmdtq.vn khá nhiều dung lượng lưu trữ trên thiết bị.

mdtq.vnuốn giải phóng được những tệp này, bạn có thể sử dụng các trình quản lý tệp hoặc nếu dùng điện thoại Samdtq.vnsung thì bạn mdtq.vnở ứng dụng File của bạn/ tải về/ chọn những tệp mdtq.vnà bạn mdtq.vnuốn xóa.

4. Cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android: Làmdtq.vn sạch thùng rác


Làmdtq.vn sạch thùng rác

mdtq.vnột số ứng dụng sẽ có thùng rác riêng, những tệp bị xóa sẽ lưu trữ trong thùng rác mdtq.vnột khoảng thời gian rồi mdtq.vnới biến mdtq.vnất vĩnh viễn. mdtq.vnục đích của việc này là giúp người dùng có thể khôi phục lại những file xóa nhầmdtq.vn. Chính vì vậy mdtq.vnà vô tình những file này vẫn chiếmdtq.vn mdtq.vnột phần ứng dụng trong điện thoại.

Để có thể chắc chắn về những tệp mdtq.vnà bạn vừa xóa, tốt nhất hãy kiểmdtq.vn tra thùng rác của ứng dụng và làmdtq.vn sạch nó.

5. Xoá các tệp trùng lặp


Xoá các tệp trùng lặp

mdtq.vnuốn tìmdtq.vn được những tệp trùng lặp thì bạn nên cài thêmdtq.vn ứng dụng Files của Google. Theo đó, bạn có thể dễ dàng tìmdtq.vn được những file trùng lặp và xóa nó đi để giải phóng dung lượng.

Xem thêm: Thông Tin Công Ty Tnhh May Minh Anh Phố Nối, Công Ty Tnhh May Minh Anh

Khi đã tải ứng dụng về, bạn mdtq.vnở ứng dụng lên sẽ thấy hai tab là Tệp rác và Tệp lớn. Lúc này, bạn chỉ cần dọn dẹp những tệp không cần thiết và nhấn vào xác nhận giải phóng là xong.

6. Sử dụng phiên bản nhẹ hơn của các ứng dụng


Đôi khi trong mdtq.vnáy của bạn có những ứng dụng rất quan trọng nhưng nó lại chiếmdtq.vn quá nhiều dung lượng. Bạn hãy thử sang bản thu gọn của ứng dụng này xemdtq.vn sao nhé. Nó sẽ chiếmdtq.vn ít dung lượng hơn.

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng có phiên bản thu gọn như Facebook, Google mdtq.vnaps, Tiktok, Twitter, Uber, Skype, YouTube.

7. Dùng dịch vụ cloud lưu trữ trực tuyến


Sử dụng dịch vụ Cloud là cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android vô cùng tuyệt vời. Theo đó, bạn chỉ cần bật tính năng đồng bộ trên mdtq.vnáy tính và liên kết với cloud của bạn. Bên cạnh việc sử dụng các dịch vụ cloud, bạn cũng nên chuyển thói quen bằng cách nghe nhạc hay xemdtq.vn video từ những ứng dụng trực tuyến, thay vì tải về mdtq.vnáy.

8. Tắt tính năng tự động tải xuống từ các ứng dụng


Hiện nay có mdtq.vnột số ứng dụng trò chuyện sẽ tự động tải xuống các tệp đa phương tiện như ảnh và video. Đôi khi những tệp này sẽ chiếmdtq.vn khá nhiều dung lượng trên điện thoại. Chính vì vậy mdtq.vnà bạn cần phải tắt tính năng này đi và bạn cũng nên xóa các tệp phương tiện có khỏi ứng dụng này.

Giả sử như ở ứng dụng mdtq.vnessenger, bạn click vào hình đại diện và mdtq.vnở Cài đặt/ Ảnh và phương tiện/ gạt qua trái ở công tắc Lưu khi chụp.

9. Kiểmdtq.vn tra xemdtq.vn các tệp nào đang chiếmdtq.vn dụng bộ nhớ


Điện thoại Samdtq.vnsung có tính năng rất hay giúp người dùng có thể kiểmdtq.vn tra các tệp nào đang chiếmdtq.vn nhiều dung lượng nhất nhờ tính năng phân tích lưu trữ trên ứng dụng File của bạn. Chính nhờ bảng phân tích này mdtq.vnà người dùng có thể dễ dàng xóa các file không sử dụng để giải phóng bộ nhớ. Để thực hiện điều này bạn vào File của bạn/ cuộn xuống dưới cùng/ chọn phân tích bộ nhớ.

10. Tắt các ứng dụng mdtq.vnặc định trên thiết bị Samdtq.vnsung


Không giống như những chiếc smdtq.vnartphone Android khác, các thiết bị di động của Samdtq.vnsung được cài đặt sẵn nhiều ứng dụng riêng. Nếu không sử dụng đến chúng thì bạn hoàn toàn có thể gỡ cài đặt, nhưng mdtq.vnột số ứng dụng lại chỉ cho phép bạn tắt đi. Nhưng nhìn chung cả hai cách này đều có thể giải phóng được khá nhiều bộ nhớ.

Để thực hiện điều này, bạn vào Cài đặt/ Ứng dụng/ Nhấn vào Gỡ cài đặt hoặc Tắt.

Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android. Chúc các bạn thành công!


Giá bán chênh nhau thời điệmdtq.vn hiện tại 500.000 đồng thì nên mdtq.vnua Galaxy S22 Ultra hay iPhone 13 Pro mdtq.vnax?


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetComdtq.vnmdtq.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-comdtq.vnmdtq.vnent-news", slug: "cach-giai-phong-bo-nho-tren-dien-thoai-android" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").htmdtq.vnl(response); } }); } $("#frmdtq.vn-comdtq.vnmdtq.vnent").validate({ rules: { contentcomdtq.vnmdtq.vnent: { required: true, mdtq.vninlength: 5 } }, mdtq.vnessages: { contentcomdtq.vnmdtq.vnent: { required: "mdtq.vnời bạn nhập nội dung bình luận", mdtq.vninlength: "Bình luận quá ngắn. mdtq.vnời bạn thêmdtq.vn nội dung." } }, submdtq.vnitHandler: function () { i_ajax("Comdtq.vnmdtq.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frmdtq.vn-comdtq.vnmdtq.vnent button.btn-block").data("cmdtq.vnid"), News_ID: "59611", Title: "10 cách giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Android đơn giản, dễ thực hiện!", Content: $("#frmdtq.vn-comdtq.vnmdtq.vnent .content-comdtq.vnmdtq.vnent").val().trimdtq.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-comdtq.vnmdtq.vnent").val(""); } $(".notification").htmdtq.vnl(d.mdtq.vnsg); }); } }); $(".mdtq.vnenu-news li a").remdtq.vnoveClass("active"); $(".mdtq.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "mdtq.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); }); setTimdtq.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-themdtq.vne-6", ".ds-bai-viet-mdtq.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTimdtq.vneout(GetComdtq.vnmdtq.vnent("#div_cmdtq.vnt_lst"), 2000); setTimdtq.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);