Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân

*

Trang nhà Giới thiệu thông thường Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

You watching: Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân

1. Hội đồng quần chúng. # bao gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân vì chưng cử tri sống địa phương thơm bầu ra, là cơ quan quyền lực tối cao đơn vị nước sinh sống địa phương, thay mặt đại diện cho ý chí, ước muốn và quyền cai quản của Nhân dân, chịu trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm với phòng ban nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng dân chúng là bạn thay mặt đến ý chí, hoài vọng của Nhân dân địa pmùi hương, Chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương thơm với trước Hội đồng nhân dân về Việc tiến hành trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi đại biểu của chính mình.

Đại biểu Hội đồng dân chúng bình đẳng trong luận bàn cùng quyết định các vấn đề ở trong trách nhiệm, quyền lợi của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng dân chúng là cơ quan thường trực của Hội đồng quần chúng, tiến hành phần đa nhiệm vụ, quyền hạn theo phương pháp của Luật này với các cơ chế, không giống của quy định bao gồm liên quan; Chịu trách rưới nhiệm với report công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng quần chúng quan yếu đồng thời là member của Ủy ban quần chúng. # thuộc cung cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là phòng ban của Hội đồng quần chúng. #, gồm trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết, report, đề án trước lúc trình Hội đồng dân chúng, tính toán, ý kiến đề nghị về hầu như vụ việc nằm trong lĩnh vực Ban prúc trách; Chịu đựng trách nhiệm với report công tác trước Hội đồng nhân dân.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban quần chúng. # vì Hội đồng dân chúng thuộc cung cấp thai, là cơ quan chấp hành của Hội đồng quần chúng, ban ngành hành chính công ty nước ở địa pmùi hương, Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm, Hội đồng dân chúng cùng cấp cho với cơ sở hành chủ yếu bên nước cung cấp trên.

2. Ủy ban quần chúng. # tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch với các Ủy viên, số lượng rõ ràng Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng những cấp cho bởi vì nhà nước phép tắc.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan liêu chuyên môn nằm trong Ủy ban dân chúng được tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh, cung cấp thị trấn, là cơ quan tđắm đuối mưu, giúp Ủy ban quần chúng triển khai tác dụng thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề dịch vụ sinh hoạt địa phương cùng tiến hành những trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan bên nước cung cấp bên trên.

2. Cơ quan tiền trình độ chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng Chịu đựng sự chỉ đạo, thống trị về tổ chức triển khai, biên chế với công tác làm việc của Ủy ban quần chúng, bên cạnh đó chịu đựng sự chỉ huy, bình chọn về nghiệp vụ của phòng ban quản lý nhà nước về ngành, nghành cung cấp trên.

3. Việc tổ chức phòng ban trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng buộc phải bảo vệ tương xứng cùng với Điểm sáng nông làng mạc, city, hải đảo với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của từng địa phương; đảm bảo an toàn tinch gọn gàng, hợp lý, nối tiếp, hiệu lực thực thi, kết quả trong cai quản công ty nước về ngành, lĩnh vực từ bỏ TW mang đến cơ sở; không giống nhau cùng với trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các cơ sở nhà nước cấp bên trên để ở địa phận.

4. Chính phủ công cụ rõ ràng tổ chức triển khai và hoạt động của phòng ban trình độ nằm trong Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh giấc, cấp cho huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức với đảm bảo câu hỏi thực hiện Hiến pháp với điều khoản bên trên địa bàn thị xã.

2. Quyết định rất nhiều vụ việc của thị xã vào phạm vi được phân quyền, phân cung cấp theo qui định của Luật này với phép tắc khác của điều khoản tất cả tương quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi do cơ quan hành chính đơn vị nước cấp bên trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường và tính toán tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của tổ chức chính quyền địa phương cung cấp thôn.

5. chịu trách rưới nhiệm trước cơ quan ban ngành địa phương thơm cung cấp thức giấc về hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương thơm làm việc thị trấn.

6. Quyết định và tổ chức triển khai tiến hành những giải pháp nhằm mục đích đẩy mạnh quyền quản lý của Nhân dân, kêu gọi các nguồn lực có sẵn xóm hội để gây ra cùng trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xóm hội, đảm bảo an toàn quốc phòng, bình yên trên địa phận thị trấn.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Hội đồng quần chúng thị xã có những đại biểu Hội đồng nhân dân vị cử tri nghỉ ngơi thị trấn bầu ra.

Việc khẳng định tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng thị xã được triển khai theo lý lẽ sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo bao gồm tự tư mươi ngàn dân trlàm việc xuống được thai cha mươi đại biểu; có bên trên tứ mươi ngàn dân thì cứ đọng thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, tuy thế toàn bô không thực sự tứ mươi đại biểu;

b) Huyện ko thuộc ngôi trường thích hợp mức sử dụng trên điểm a khoản này có trường đoản cú tám mươi nghìn dân trnghỉ ngơi xuống được thai cha mươi đại biểu; gồm trên tám mươi nghìn dân thì cứ đọng thêm mười ngàn dân được thai thêm 1 đại biểu, nhưng lại tổng số không quá tứ mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng nghỉ ngơi huyện có từ bỏ cha mươi đơn vị chức năng hành thiết yếu cung cấp buôn bản trực nằm trong trsinh sống lên bởi Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo ý kiến đề xuất của Thường trực Hội đồng quần chúng. # cấp cho tỉnh giấc, tuy thế tổng số không thực sự bốn mươi lăm đại biểu.

See more: Kĩ Năng Nào Của Kiếm Sư Không Dùng Được Cả Trong 2 Thế? Học Viện Blade & Soul

2. Thường trực Hội đồng dân chúng thị trấn bao gồm Chủ tịch Hội đồng quần chúng, nhì Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng với các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng dân chúng thị trấn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # thị trấn là đại biểu Hội đồng quần chúng. # vận động chuyên trách rưới.

3. Hội đồng quần chúng. # thị xã Thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - buôn bản hội; ở đâu có không ít đồng bào dân tộc tđọc số thì Thành lập Ban dân tộc bản địa. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội chính sách tiêu chuẩn chỉnh, ĐK Ra đời Ban dân tộc dụng cụ trên khoản này.

Ban của Hội đồng dân chúng thị xã gồm bao gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban với các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của những Ban của Hội đồng quần chúng. # thị trấn vì Hội đồng nhân dân thị trấn quyết định. Trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân vận động chăm trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng quần chúng chuyển động chăm trách.

4. Các đại biểu Hội đồng dân chúng huyện được bầu ở 1 hoặc nhiều đơn vị bầu cử thích hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng, Tổ trưởng với Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. # bởi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ra quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã vào tổ chức cùng bảo vệ vấn đề thực hành Hiến pháp, quy định và trong lĩnh vực quốc chống, an ninh, tạo thiết yếu quyền:

a) Ban hành quyết nghị về phần nhiều sự việc thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng dân chúng huyện;

b) Quyết định giải pháp tiến hành trách nhiệm về quốc phòng, an ninh; phương án đảm bảo an toàn biệt lập trường đoản cú, an ninh buôn bản hội, đương đầu, chống, chống tù cùng các hành động vi phi pháp giải pháp khác, chống, chống quan tiền liêu, tsi mê nhũng vào phạm vi được phân quyền; giải pháp bảo vệ gia tài của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, thoải mái, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và công dụng vừa lòng pháp khác của công dân trên địa bàn thị xã theo cách thức của pháp luật;

c) Quyết định giải pháp để triển khai các trách nhiệm, quyền hạn vị ban ngành nhà nước cấp bên trên phân cấp; đưa ra quyết định vấn đề phân cấp mang đến chính quyền địa pmùi hương, cơ sở công ty nước cấp dưới tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa pmùi hương sống huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cùng các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; thai, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ thăm lòng tin so với tín đồ giữ lại phục vụ bởi Hội đồng nhân dân bầu theo giải pháp tại Điều 88 với Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một trong những phần hoặc toàn thể văn phiên bản trái luật pháp của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện; bãi bỏ một phần hoặc cục bộ vnạp năng lượng bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định Thành lập và hoạt động, bãi bỏ ban ngành chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng huyện;

h) Giải tán Hội đồng quần chúng. # cấp cho thôn vào trường hợp Hội đồng dân chúng đó làm thiệt sợ nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân cùng trình Hội đồng quần chúng. # cung cấp tỉnh phê chuẩn chỉnh trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng dân chúng thị xã cùng chấp nhận câu hỏi đại biểu Hội đồng quần chúng. # thị xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng nhân dân thị xã trong lĩnh vực tài chính, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua planer cải cách và phát triển kinh tế - làng mạc hội trung hạn với hằng năm của thị xã, quy hướng, planer áp dụng đất của huyện trước lúc trình Ủy ban nhân dân cung cấp thức giấc phê duyệt;

b) Quyết định dự tân oán thu túi tiền bên nước bên trên địa bàn; dự toán thù thu, đưa ra ngân sách địa pmùi hương với phân bổ dự tân oán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán chi phí địa pmùi hương trong ngôi trường hợp cần thiết; phê chuẩn chỉnh quyết tân oán túi tiền địa phương. Quyết định công ty trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo vẻ ngoài của pháp luật;

c) Quyết định quy hướng, chiến lược cách tân và phát triển các ngành, nghành trên địa phận thị trấn vào phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định giải pháp cai quản với sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ nước, nguồn nước, tài nguyên ổn trong tim khu đất, mối cung cấp lợi làm việc vùng biển lớn và các mối cung cấp tài nguyên ổn thiên nhiên khác; giải pháp bảo đảm an toàn cùng nâng cao môi trường, chống, phòng và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt nghỉ ngơi địa phương thơm theo nguyên tắc của điều khoản.

3. Quyết định giải pháp phát triển khối hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tập và trung học cơ sở; phương án phát triển sự nghiệp văn hóa, biết tin, thể dục, thể thao; phương án đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chống, chống dịch bệnh, thực hiện chế độ dân số, kế hoạch hóa gia đình; giải pháp phát triển câu hỏi có tác dụng, triển khai cơ chế khuyến mãi đối với người có công cùng với bí quyết mạng, cơ chế bảo trợ làng hội, xóa đói, bớt nghèo; phương án đảm bảo câu hỏi triển khai chính sách dân tộc bản địa, tôn giáo bên trên địa phận thị trấn theo phương tiện của quy định.

4. Gigiết hại câu hỏi tuân theo Hiến pháp cùng quy định sinh sống địa phương thơm, việc triển khai quyết nghị của Hội đồng dân chúng huyện; tính toán buổi giao lưu của Thường trực Hội đồng dân chúng, Ủy ban quần chúng, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát quần chúng cùng cung cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp cho mình; tính toán vnạp năng lượng bản quy phi pháp công cụ của Ủy ban dân chúng cùng cấp cho cùng vnạp năng lượng phiên bản của Hội đồng dân chúng cung cấp thôn.

5. Thực hiện trọng trách, quyền hạn khác theo quy định của điều khoản.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban quần chúng thị trấn tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch với những Ủy viên.

Ủy ban dân chúng thị xã một số loại I tất cả không thực sự cha Phó Chủ tịch; thị xã loại II với các loại III bao gồm không thực sự nhì Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban quần chúng thị trấn có những Ủy viên là bạn đứng đầu cơ quan liêu trình độ chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng. # huyện, Ủy viên phụ trách rưới quân sự chiến lược, Ủy viên prúc trách rưới công an.

2. Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng thị xã có tất cả các phòng với cơ sở tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng quần chúng. # thị trấn quyết định những nội dung hình thức trên các điểm a, b, c với g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này với tổ chức triển khai những nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

2. Quy định tổ chức cỗ máy với trọng trách, quyền hạn rõ ràng của cơ sở chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng thị trấn.

3. Tổ chức tiến hành chi phí huyện; tiến hành các nhiệm vụ cải tiến và phát triển tài chính - buôn bản hội, cách tân và phát triển công nghiệp, xây dựng, tmùi hương mại, hình thức, du lịch, NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản, màng lưới giao thông, tdiệt lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; cai quản với thực hiện đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguim nước, tài nguyên ổn tài nguyên, mối cung cấp lợi ở vùng hải dương, tài nguim vạn vật thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường xung quanh bên trên địa bàn thị trấn theo hình thức của pháp luật.

4. Thực hiện nay các trách nhiệm về tổ chức cùng bảo đảm câu hỏi thi hành Hiến pháp cùng quy định, phát hành chính quyền cùng địa giới hành bao gồm, dạy dỗ, huấn luyện, khoa học, công nghệ, văn hóa truyền thống, biết tin, thể dục, thể dục, y tế, lao đụng, chính sách làng hội, dân tộc bản địa, tôn giáo, quốc phòng, bình yên, đơn côi tự, bình yên thôn hội, hành thiết yếu tư pháp, bổ trợ tư pháp với những trọng trách, quyền hạn khác theo lao lý của lao lý.

5. Thực hiện nay trách nhiệm, quyền hạn vì chưng phòng ban bên nước cấp bên trên phân cung cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền mang đến Ủy ban dân chúng cấp cho làng, cơ quan, tổ chức không giống tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ủy ban dân chúng thị xã.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

See more: Phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly Chín Đuôi Full 16/16 Vietsub, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly Chín Đuôi Full 16/16 Vietsub

Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện là tín đồ đi đầu Ủy ban quần chúng thị xã cùng bao gồm các trách nhiệm, quyền lợi sau đây:

1. Lãnh đạo và quản lý và điều hành quá trình của Ủy ban nhân dân, các member Ủy ban dân chúng huyện; chỉ huy, chỉ đạo những phòng ban trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn hiệu quả thai, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã; điều đụng, đình chỉ công tác, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp làng vào ngôi trường thích hợp ktiết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp buôn bản giữa hai kỳ họp Hội đồng dân chúng cung cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều hễ, miễn nhiệm, khen thưởng trọn, kỷ hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức ở trong phạm vi làm chủ theo phép tắc của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ huy câu hỏi triển khai các nhiệm vụ thực hiện Hiến pháp, lao lý, các vnạp năng lượng bạn dạng của cơ sở bên nước cấp bên trên, của Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban quần chúng. # huyện; đảm bảo quốc chống, bình yên và đơn côi tự, bình an xã hội; đảm bảo gia tài của cơ sở, tổ chức, bảo hộ tính mạng của con người, tự do thoải mái, danh dự, nhân phđộ ẩm, gia sản, những quyền với công dụng phù hợp pháp không giống của công dân; thực hiện những biện pháp cai quản người dân bên trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và Chịu trách rưới nhiệm về buổi giao lưu của khối hệ thống hành bao gồm công ty nước trường đoản cú thị xã đến đại lý, đảm bảo an toàn tính thống tuyệt nhất, thông liền của nền hành chính; chỉ huy công tác cách tân hành bao gồm cùng cải tân công vụ, công chức vào khối hệ thống hành chính đơn vị nước làm việc địa phương;

5. Đình chỉ bài toán thi hành hoặc huỷ bỏ vnạp năng lượng bạn dạng trái điều khoản của cơ quan trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân huyện và vnạp năng lượng bạn dạng trái điều khoản của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp xóm. Đình chỉ câu hỏi thực hành văn bản trái luật pháp của Hội đồng quần chúng cấp thôn, report Ủy ban quần chúng thị trấn để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện kho bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp xã; ủy quyền đến Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện hoặc tín đồ đứng đầu cơ quan liêu trình độ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện triển khai trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi vào phạm vi thđộ ẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện;

7. Quản lý và tổ chức triển khai sử dụng tất cả tác dụng văn phòng, gia tài, phương tiện đi lại làm việc cùng túi tiền bên nước được giao trên địa phận thị trấn theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức bài toán tkhô nóng tra, soát sổ, giải quyết và xử lý năng khiếu năn nỉ, cáo giác, xử trí vi phạm pháp giải pháp, tiếp công dân theo lao lý của pháp luật;

9. Chỉ đạo triển khai những phương án đảm bảo an toàn môi trường, chống, phòng cháy, nổ; chỉ huy với vận dụng các biện pháp nhằm giải quyết những quá trình tự dưng xuất, khẩn cấp trong phòng, kháng thiên tai, dịch bệnh, bình an, đơn độc trường đoản cú, an ninh xóm hội trên địa phận thị xã theo cách thức của pháp luật;

10. Thực hiện tại trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi do ban ngành công ty nước cung cấp trên phân cấp cho, ủy quyền.


Chuyên mục: Giải Trí