tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện:

A. Đưa nhỏ trỏ biên soạn thảo vào vị trí bắt buộc chèn.

Bạn đang xem: Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện

B. Lựa chọn lệnh Insert → Picture → From tệp tin → vỏ hộp thoại Insert picture xuất hiện.

C. Chọn tệp trang bị hoạ quan trọng và nháy nút Insert trên hộp thoại.

D. Tất cả quá trình trên


*

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện như sau:

+ Đưa con trỏ biên soạn thảo vào vị trí đề xuất chèn.

+ lựa chọn lệnh Insert → Picture → From tệp tin → vỏ hộp thoại Insert picture xuất hiện.

+ lựa chọn tệp thứ hoạ quan trọng và nháy nút Insert trên hộp thoại.

Đáp án: DCho các bước chèn hình ảnh vào văn bản

1/ Nháy nút Insert.

2/ Đưa con trỏ biên soạn thảo mang đến vị trí nên chèn hình ảnh.

3/ lựa chọn tệp đồ họa (hình ảnh) phải chèn.

Xem thêm: Suy Nghĩ : Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Là Gì, Suy Nghĩ : Tiên Học Lễ

4/ chọn lệnh Insert ⇒ Picture ⇒ From File…

máy tự đúng đang là:

A. 1, 2, 3, 4

B. 4, 3, 2, 1

C. 2, 4, 3, 1

D. 2, 3, 4, 1


sếp xếp lại

B1: lựa chọn tệp trang bị họa bắt buộc chèn 

B2: đặc bé trỏ soạn thảo trên vị trí buộc phải chèn 

B3: nháy nút insert

B4: mở dải lệnh insert > chọn picture

B5: lựa chọn thư mục cất tệp hình ảnh

hãy chọn phương án đúng

A1-2-3-4-5. B2-4-1- 3-5. C5-1-3-4-2 D4-3-5-1-2


Câu 22: việc phải làm thứ nhất khi muốn tùy chỉnh thiết lập định dạng cho 1 đoạn văn bạn dạng là:A. Vào thẻ Home, lựa chọn nhóm lệnh Paragraph.

B. Rất cần được chọn toàn bộ đoạn văn bản.

C. Đưa bé trỏ soạn thảo vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn bản.

D. Nhấn phím Enter.

Câu 23: Trong ứng dụng soạn thảo văn phiên bản Word 2010, lệnh Portrait cần sử dụng để

A. Tính hướng trang đứng. C. Lựa chọn lề trang.

B. Chọn hướng trang ngang. D. Chọn lề đoạn văn bản.

 


Để để trang văn bản NẰM NGANG ta thực hiện

B1 : Đưa bé trỏ con chuột vào địa điểm bât kì trong trang

B2 : Nháy vào dải lệnh ........(1)

B3 : trong dải lệnh .......(2) nháy con chuột vào ....(3) chọn (4)

HÃY VIẾT TỪ CÒN THIẾU TẠI CÁC VỊ TRÍ (1),(2),(3),(4) !!!

Giúp mìk vs !


Câu 1:Trình bày công việc để lưu giữ văn bạn dạng vào sản phẩm công nghệ tính?Câu 2:Trình bày công việc để chọn hướng trang với lề trang mang lại văn bản?Câu 3:Hãy nêu các bước để chèn 1 hình ảnh vào trong văn bạn dạng word và dịch chuyển đến vị trí phía bên trên bên yêu cầu của trang văn bản word?Các cao nhân góp em với mai em thi rồi ạ


Câu 1 : Nêu quá trình để tính phía hướng trang và đặt lề trang ?

Câu 2: Để tìm kiếm , thay thế nội dung vào văn bạn dạng em yêu cầu thực hiện các bước như nắm nào? 

Câu 3 Nêu quá trình cụ thể nhằm chèn được hình ản vào trang văn bản? thao tác làm việc để chuyển đổi bố trí hình ảnh trên văn bản?

Câu 4: Em hãy trình bày công việc để chế tạo ra một bảng trong word? Các thao tác để chuyển đổi kích thước của hàng với cột trong bảng.

Câu 5: Em hãy trình bày các bước chèn thêm cột hoặc dòng, xoá hàng, cột hoặc bảng.

Câu 6: Hãy nêu thao tác để chế tác bảng biểu bao gồm 3 cột, 5 dòng bằng menu lệnh table trong công tác Word ?


Lớp 6 Tin học
2
0

Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện

A. tệp tin ⇒ Picture

B. Edit ⇒ Picture

C. View ⇒ Picture

D. Inser ⇒ Picture


Lớp 6 Tin học
1
0

Điền vào địa điểm khuyết bên dưới đây:

Con trỏ biên soạn thảo là .............. Nhấp nháy trên màn hình. Nó cho thấy thêm vị trí lộ diện của kí tự sẽ được gõ vào

A. Hình mũi tên

B. Hình chữ i

C. Hình bàn tay

D. Một vun đứng


Lớp 6 Tin học tập
1
0

Để mở tệp văn bạn dạng có sẵn ta thực hiện:

A. Chọn File→ Open

B. Nháy vào hình tượng trên thanh công cụ

C. Cả A với B

D. Chọn File→ New

 

Câu 2: Mục nào sau đây sắp xếp theo đồ vật tự đơn vị chức năng xử lí văn bản từ mang đến lớn?

A: kí trường đoản cú - câu - tự - đoạn văn bản

B: Kí từ - từ bỏ - câu - đoạn văn bản

C: trường đoản cú - kí từ - câu - đoạn văn bản

D: từ bỏ - câu - đoạn văn phiên bản - kí tự

 

Câu 3 Để xóa cấc ký tự bên yêu cầu con trỏ biên soạn thảo thì nhận phím?

A: Backspace

B: End

C: Home

D:Delete

 

Câu 4: Để định dạng văn bản đậm cho một đội kí tự đã chọn.Ta nên dụng tổng hợp phím nào bên dưới đây?

A: Ctrl+I

B:Ctrl+L

C:Ctrl+E

D:Ctrl+B

 

Câu 5: các bước nào tiếp sau đây không liên quan dịnh dạng đoạn văn bản:

A:Thay thay đổi phông chữ

B:Thay đổi khoảng cách giứa các dòng

C: Đổi kích cỡ trang giấy

D: Sửa lỗi chính tả

 

Câu 6: hy vọng đặt lề cần của trang văn phiên bản thì trong hộp thoại Page Setup,trong ô Margins chọn ô nào?

A: Top

B:Left

C:Right

D: Bottom

 

Câu 7:Hình hình ảnh sau lúc chèn vào văn bản thì:

A:Không thể xóa 

B:Có thể xóa

C: không thể dịch chuyển đi khu vực khác

D:Tất Cả đúng

 

Câu 8: Để thêm cột nằm cạnh trái bảng của bảng ta tiến hành lệnh nào trong các lệnh sau: