Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 bao gồm lời giải chuẩn theo các cường độ Thông tứ 22 chi tiết cố nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kì 1 năm 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng thế kỹ năng, chuẩn bị cho bài bác thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó đây cũng là tài liệu bổ ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho những em học viên. Sau phía trên mời các thầy cô thuộc những em tìm hiểu thêm.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề thi Toán thù học kì 1 đang rất được sở hữu nhiều:

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu tía trăm tư mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi nhì.

b)

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười hai ngàn sáu trăm hai mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vết (>; □


b) Năm 2021 nằm trong cụ kỉ 21 □

Câu 6. Xếp những số sau theo trang bị từ từ bỏ nhỏ nhắn mang đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho các số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa phân tách không còn mang lại 2 vừa chia không còn mang lại 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách không còn cho 5 nhưng ko phân tách không còn mang lại 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt khối lượng là 24kilogam, 33kg, 42kilogam, 29kg. Hỏi mức độ vừa phải từng em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào chỗ chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm bố mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn tư trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kg S

b) Năm 2021 thuộc núm kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo trang bị từ tự bé nhỏ mang đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em cân nặng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kg (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh rất có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của hai bà mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên có thể giải bằng cách khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 số 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo thứu tự trọng lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc với BCC. AD song song với BC

D. AB song tuy nhiên cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết đến 2; 3 cùng 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228m, chiều dài hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phxay tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị thì kia chính là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Cáp Chuyển Đổi Micro Usb Sang Hdmi (Hdmi Ra Mhl), Cáp Chuyển Đổi Micro Usb Sang Hdmi 2M + Cáp Nguồn

Số Hai trăm tư mươi ba triệu ko nghìn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào khu vực chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......m2.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn gồm 192 học viên chia làm những team, từng team gồm 8 học sinh. Kân hận lớp Năm tất cả 207 học sinh chia làm những đội, mỗi đội gồm 9 học sinh. Hỏi cả hai khối gồm toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minh gồm tổng cộng 64 viên bi, hiểu được giả dụ Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn đều bằng nhau. Hỏi từng các bạn bao gồm bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phxay tính (0,5 đ). Nếu đặt ko thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên từ bỏ đặt tính. Kết đúng thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc với thật sạch sẽ (2đ)Giải

Số nhóm của học viên kân hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của cả nhì kân hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng đến Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi cân nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minch là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng có là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minc bao gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20đôi mươi x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 20đôi mươi x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn và lưu lại kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong những số sau đây tất cả chữ số 8 biểu thị mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân tách hết mang lại 2 mà lại ko phân tách hết đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 42dmét vuông 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 centimet, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe cộ gồm 5 xe pháo to lớn, từng xe pháo chlàm việc 27 tạ gạo cùng gồm 4 xe cộ nhỏ tuổi, từng xe chsinh sống 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chsinh hoạt từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà con cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện tại nay?