Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng trò chơi trực tuyến Mã Đạp Thiên Quân

Điều 1: Giải thích từ ngữ.

– Thỏa Thuận [TDT1]: là thỏa thuận sử dụng dịch vụ trò chơi Mã Đạp Thiên Quân, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

– Mã Đạp Thiên Quân [MĐTQ]: là dịch vụ trò chơi trực tuyến do nhà phát hành AIVO cung cấp.

– AIVO: là Công ty CP phát triển dịch vụ trực tuyến Onplay.

– “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Hệ Thống để thực hiện dịch vụ.

– Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

– Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản MĐTQ.

– ID GOSU: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Aivo.vn

– Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG DỊCH VỤ

1. Aivo.vn cung cấp các thông tin mới bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về game để Người Sử Dụng tham khảo và chia sẻ.

2. Aivo.vn phát triển nền tảng flatform, theo đó cho phép Người Sử Dụng đăng tải ứng dụng trên Aivo.vn để Người Sử Dụng Aivo.vn sử dụng và trải nghiệm.

3. Aivo.vn phát triển hệ thống nhiệm vụ giúp người chơi trải nghiệm đầy đủ các chức năng và trò chơi trên Aivo.vn.

4. Aivo.vn tập hợp nhiều ứng dụng game với các thể loại khác nhau. Người Sử Dụng có thể sử dụng và trải nghiệm. Tùy vào từng thể loại và phát triển trò chơi trên ứng dụng khác nhau, Người Sử Dụng có thể sử dụng trên wesite hoặc trên các thiết bị di động.

5. Người Sử Dụng Aivo.vn có thể sử dụng dịch vụ trên Website hay các ứng dụng Aivo.vn phát triển trên thiết bị di động.

6. Aivo.vn cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Wesite và/hoặc trên ứng dụng Aivo.vn phát triển.

ĐIỀU 3: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI.

1. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ trò chơi trực tuyến Mã Đạp Thiên Quân, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế mà NPH liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn ID GOSU được quy định tại website: https://id.gosu.vn/News/Policy

2. Khi truy cập, sử dụng trò chơi bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Aivo.vn mà AIVO phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, MĐTQ không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến MĐTQ, Quy chế ID GOSU có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. MĐTQ sẽ công bố rõ trên trang chủ, fanpage về những thay đổi, bổ sung đó.

4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

5. Về việc ngừng phát hành dịch vụ: Khi sản phẩm ngừng phát hành dịch vụ (game đóng cửa), NPH không có trách nhiệm bồi hoàn lại tiền mặt hay số tiền ảo tương đương với số tiền khách hàng đã nạp. Tùy theo cấp độ nhân vật, số tiền đã nạp vào game, sự hỗ trợ của đối tác, NPH sẽ có những chính sách hỗ trợ chuyển đổi cụ thể cho từng dịch vụ.

ĐIỀU 4: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Khi sử dụng dịch vụ trò chơi trục tuyến MĐTQ, nghiêm cấm Người Sử Dụng có một số hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng dịch vụ.

2. Khách hàng sử dụng tài khoản ID GOSU để truy dịch vụ MĐTQ. Khách hàng cũng có thể đăng nhập từ tài khoản liên kết mà NPH cho phép.

3. Khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu về đăng ký, đăng nhập tài khoản theo Mục 2 quy định đăng ký, đăng nhập tại Điều khoản sử dụng GOSU (https://id.gosu.vn/News/Details/17).

4. Một số tính năng của dịch vụ yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng dịch vụ với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ được tốt nhất.

5. Trên Website/ứng dụng dịch vụ xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng dịch vụ hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. NPH không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang mdtq.vn.

6. Fanpage cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ hình ảnh, nội dung, ứng dụng thuộc các thể loại mà MĐTQ định hướng. BQT sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung mà Người Sử Dụng chia sẻ, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.

7. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên fanpage chính của dịch vụ. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

ĐIỀU 5: CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI.

Khi sử dụng sản phẩm dịch vụ MĐTQ, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên website nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng dịch vụ nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên trang web dịch vụ.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Fanpage dịch vụ.

4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

6. Lợi dụng mạng xã hội để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

7. Đặt tài khoản, tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….). Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín dịch vụ hoặc NPH dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên dịch vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của NPH.

10. Lợi dụng dịch vụ để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp.

12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

14. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của NPH bằng văn bản.

15. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của NPH. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại website bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của NPH bằng văn bản.

16. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên website xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

17. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

18. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm dịch vụ.

19. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ MĐTQ.

20. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ MĐTQ.

21. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của dịch vụ.

ĐIỀU 6: NỘI DUNG CUNG CẤP TRAO ĐỔI THÔNG TIN.

1. Khi đăng kí sử dụng dịch vụ MĐTQ, Người Sử Dụng có thể upload nội dung lên fanpage. Nội dụng upload lên fanpage phải phù hợp với thể loại, tiêu chuẩn mà NPH cho phép.

2. Ngoài những nội dung BQT chủ động đăng tải, BQT không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. NPH không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. BQT sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần báo trước nếu sản phẩm dịch vụ nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Đây là website dịch vụ trò chơi mdtq.vn thuộc quyền sở hữu của NPH AIVO, NPH AIVO cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Người Sử Dụng được đăng tải thông tin chia sẻ, bài hát, clip ngắn, ứng dụng và/hoặc những nội dung khác phù hợp với tiêu chí của sản phẩm dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên fanpage các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

5. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng mdtq.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.

5. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng sản phẩm của AIVO được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

6. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong mdtq.vn đều thuộc về NPH hoặc được cấp phép hợp pháp cho NPH sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của NPH, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm của NPH.

7. Trong mọi trường hợp, mdtq.vn được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.

8. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website mạng xã hội này, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài những nội dung mdtq.vn chủ động đăng tải, NPH không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng website đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới NPH và mdtq.vn.

9. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, NPH theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới mdtq.vn mà không phải báo trước với Người Sử Dụng. Thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sẽ được NPH công bố tại website: mdtq.vn.

10. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho AIVO sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

11. NPH có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng NPH có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

12. Trong quá trình sử dụng Aivo.vn, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của NPH.

13. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm mdtq.vn, NPH có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

14. mdtq.vn quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của sản phẩm dịch vụ thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

15. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng mdtq.vn

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀI KHOẢN.

1. Khi đăng ký tài khoản ID GOSU, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm mdtq.vn.

2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của NPH quy định tại website: http://hotro.gosu.vn/

3. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. NPH sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và NPH sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho mdtq.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

5. Khi phát hiện ra lỗi của mdtq.vn, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900 7189 hoặc qua website: https://hotro.gosu.vn/

6. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm BQT sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của NPH và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NPH

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng ID GOSU và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của NPH được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của NPH, NPH có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của NPH cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, NPH có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, NPH có quyền tắt ngay lập tức các bình luận, clip, ứng dụng, hội thoại chát hoặc nội dung vi phạm khác đang được phát bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người dùng khác, NPH sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm NPH có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người dung và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. NPH có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, NPH sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của AIVO là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

5. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ MĐTQ.

6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ MĐTQ, tuy nhiên NPH chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

7. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, NPH không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

ĐIỀU 9: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

1. NPH sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. BQT cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên BQT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. NPH hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ MĐTQ. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. mdtq.vn không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của mdtq.vn. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 10: THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

1. Quy trình đăng ký tài khoản ID GOSU chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho NPH hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên NPH chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm dịch vụ MĐTQ.

2. NPH có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về sản phẩm và dịch vụ MĐTQ, phát triển và cải thiện dịch vụ đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

3. NPH hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm MĐTQ. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. mdtq.vn không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của mdtq.vn. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

5. mdtq.vn có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. mdtq.vn được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

– mdtq.vn được bạn chấp thuận.

– Dịch vụ mdtq.vn cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

– Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

– Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

6. NPH luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên NPH không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của NPH dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, NPH không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

7. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. NPH không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

8. Trong quá trình sử dụng mdtq.vn, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ NPH liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG.

 1. Nguyên tắc lý vi phạm: Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, mdtq.vn sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:
 • Khóa tài khoản mdtq.vn có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải trên mdtq.vn sẽ bị xóa khỏi dịch vụ trò chơi trực tuyến mdtq.vn.
 • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với mdtq.vn.
 1. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
  • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người sử dụng mdtq.vn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng mdtq.vn phải được gửi đến NPH ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại.

3. NPH sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. NPH chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng mdtq.vn với nhau, có thể NPH sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc NPH sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, NPH sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng mdtq.vn hợp pháp và chính đáng.

6. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ NPH khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ trò chơi MĐTQ.

ĐIỀU 12: BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

1. Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến mdtq.vn thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của NPH hoặc được cấp phép hợp pháp cho NPH sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Trừ khi được sự đồng ý của NPH, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm mdtq.vn.

2. Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng mdtq.vn mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mdtq.vn vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên mdtq.vn.

3. NPH có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm mdtq.vn của NPH. Việc sử dụng quyền và sở hữu của NPH cần phải được NPH cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, NPH không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

4. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ MĐTQ, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho NPH về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. NPH sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà NPH nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của mdtq.vn tại địa chỉ:

Địa chỉ liên lạc:

Trụ sở Hà Nội

 • Tầng 3 tòa nhà HH2 Bắc Hà, Số 15, Đường Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 • Số điện thoại: 0246 686 0058

Chi nhánh Huế

 • Tầng 7, Tòa nhà Vietinbank, 02 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, TP. Huế, Việt Nam.
 • Số điện thoại: 0234 394 9689

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Số điện thoại: 0283 844 7184

Văn phòng nước ngoài – Dubai

 • A1-602G Ajman Free Zone – Dubai.

5. Để giúp NPH có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người Sử Dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

 • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người Sử Dụng cho là bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu Người Sử Dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ mdtq.vn đủ để cho phép BQT xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của Người Sử Dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để BQT có thể liên hệ với bạn.
 • Người Sử Dụng tuyên bố rằng, Người Sử Dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;
 • Người Sử Dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người Sử Dụng là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

Aivo.vn có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo

ĐIỀU 14. NHỮNG RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SỂ THÔNG TIN TRÊN INTERNET

1. Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người sử dụng chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Người sử dụng về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người sử dụng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người sử dụng . Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

2. Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người sử dụng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng. Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

ĐIỂU 15. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người sử dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, Aivo.vn sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang mdtq.vn bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà mdtq.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BQT liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BQT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: BQT sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và BQT;
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại mdtq.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: BQT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của mdtq.vn.

4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên mdtq.vn được BQT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mdtq.vn .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, BQT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của mdtq.vn
 • Ban quản trị mdtq.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị mdtq.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

ĐIỀU 16: HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. NPH sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mdtq.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của mdtq.vn.

4. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mã Đạp Thiên Quân có giá trị từ ngày 23 tháng 05 năm 2018.

Cập nhật: Hiện nay game Mã Đạp Thiên Quân đã ngừng phát hành thay vào đó là phát triển game Đỉnh Phong Tam Quốc, các thông tin quy định mới nhất về game hãy tham khảo tại website chính thức của Đỉnh Phong Tam Quốc tại : https://dinhphong3q.vn/home/

Scroll to Top

TẢI GAME ĐỈNH PHONG TAM QUỐC

Nguyệt Nhi xin thông báo:

Game Mã Đạp Thiên Quân đã ngừng phát hành !!!

Thay vào đó mời các tướng quân tải game ĐỈNH PHONG TAM QUỐC thay thế mới nhất!

Call Now Button