Este có tác dụng với na không

Một trong những đặc điểm chất hóa học đặc biệt độc nhất của este là phản bội ứng tbỏ phân vào môi trường axit cùng môi trường thiên nhiên kiềm. Bên cạnh đó este còn có các tính chất của cội axit và gốc ancol cấu tạo vì thế nó, phản bội ứng khử và phản bội ứng lão hóa trọn vẹn.

You watching: Este có tác dụng với na không


*

các bài tập luyện áp dụng:

Thử sức cùng với 20 câu hỏi trắc nghiệm giúp thấy các bạn ráng được hồ hết kỹ năng và kiến thức gì về tính chất hóa học của este nhé!

 Câu 1: Cho những bội nghịch ứng sau:

1) Tbỏ phân este trong môi trường thiên nhiên axit.

2) Thủy phân este trong hỗn hợp NaOH, đun cho nóng.

3) Cho este tính năng cùng với dung dịch KOH, nấu nóng.

See more: Nguyệt Thực Là Gì? Vì Sao Nguyệt Thực Xảy Ra Đêm Rằm ? Vì Sao Thường Xảy Ra Vào Ngày Rằm

4) Tdiệt phân dẫn xuất haloren trong hỗn hợp NaOH, nấu nóng.

5) Cho axit hữu cơ công dụng với hỗn hợp NaOH.

See more: Tung Duong: Nghe Tải Album Tùng Dương, Những Bài Hát Hay Nhất Của Tùng Dương

Các phản nghịch ứng không được Gọi là bội phản ứng xà chống hóa là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5

Câu 2: Etyl axetat rất có thể phản bội ứng cùng với hóa học nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri sắt kẽm kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D.Dung dịch Na2CO3

Câu 3: Dùng đều hoá hóa học nào nhằm nhận thấy axit axetic , axit acrylic , anđehit axetic , metyl axetat ?

A. quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3 B. quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH D. Cả A,B

Câu 4. Phản ứng tdiệt phân este vào môi trường kiềm Call là phản ứng:

A.Este hóa B. Xà chống hóa C. Tcố gắng gương D. Trùng dừng

Câu 5: Metyl fomiat rất có thể cho được bội nghịch ứng cùng với hóa học nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D. Cả (A) với (C)

Câu 6: Chất như thế nào dưới đây chưa hẳn là este?

A.CH3COOCH3 B.CH3OCOH C.CH3COOH D.HCOOC6H5

Câu 7: Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4). Chất như thế nào Lúc mang đến công dụng với dung dịch NaOH cho cùng một thành phầm là CH3COONa?

A. 1, 3, 4 B. 3, 4 C 1, 4 D. 4

Câu 8: Thuỷ tinc hữu cơ có thể được pha chế trường đoản cú monome nào sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

Câu 9:Sản phđộ ẩm tdiệt phân este vào dung dịch kiềm thường là lếu láo hợp: A. ancol và axit B. ancol với muối hạt C. muối hạt với nước D. axit và nước

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp những este no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt thì sản phẩm chiếm được có:

A. số mol CO2 = số mol H2O B. số mol CO2 > số mol H2O

C. số mol CO2 2O D. không xác minh được

Câu 11: Sản phẩm phản nghịch ứng xà phòng hóa vinyl axetat bao gồm chứa:

A. CH2=CHCl B. C2H2 C. CH2=CHOH D.CH3CHO

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 xuất hiện luôn bởi thể tích khí O2 cần dùng đến bội nghịch ứng nghỉ ngơi cùng ĐK nhiệt độ và áp suất. Công thức của este rước đốt là:

A. HCOOCH3B. CH3COOCH3C. CH3COOC2H5D. HCOOC3H7

Câu 13: Số đồng phân gồm CTPT C5H10O2 có thể công dụng cùng với dd NaOH tuy nhiên không công dụng với sắt kẽm kim loại Na:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 9

Câu 14: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:

A. CH3 – COO – CH = CH2 B. H – COO – CH2 – CH = CH2

C. H – COO – CH =CH – CH3 D. CH2 = CH – COO – CH3

Câu 15: Thuỷ phân este tất cả bí quyết phân tử C4H8O2 ( với xúc tác axit), chiếm được 2 thành phầm cơ học X, Y. Từ X rất có thể pha chế thẳng ra Y. Vậy chất X là:

 A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic

Câu 16: Hai hòa hợp chất cơ học (A) cùng (B) gồm cùng cách làm phân tử C2H4O2. (A) mang lại được phản nghịch ứng cùng với dung dịch NaOH mà lại ko phản bội ứng cùng với Na, (B) vừa đến được phản nghịch ứng với hỗn hợp NaOH vừa phản bội ứng cùng với Na. Công thức cấu tạo của (A) cùng (B) theo thứ tự là:

A. H–COOCH3 cùng CH3COOH B. HO–CH2–CHO và CH3COOH

C. H–COOCH3 và CH3–O–CHO D. CH3COOH và H–COOCH3

Câu 17: Một este có CTPT là C4H6O2, lúc thủy phân vào môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của C4H6O2 là:

A. HCOO – CH=CH – CH3 B. CH3COO – CH = CH2

C. HCOO – C(CH3) = CH2 D. CH2 = CH – COOCH3

Câu 18: Este CH3COOCH=CH2 công dụng với phần lớn hóa học nào?

A. H2/Ni B. Na C. H2O/H+ D. Cả a, c

Câu 19: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 vào môi trường xung quanh axit tạo thành đầy đủ thành phầm gì?

A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO

C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 20: Este X gồm CTCP C4H6O2.Biết X thuỷ phân vào môi trường kiềm tạo ra muối cùng anđêhit. Công thức cấu trúc của X là.

A. CH3COOCH= CH2 B. HCOOCH2- CH= CH2

C. HCOOCH2- CH= CH2 D. CH3COOCH2CH3

 

Đáp án:

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B6C11D16A
2A7C12D17C
3D8B13D18D
4B9B14C19C
5D10A15D20A

Mọi góp ý cùng vướng mắc xin vui mừng còn lại ở vị trí Bình luận. Chúc các bạn học tập vui với Tuyensinh247! 

Tải về

Luyện Những bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngayChuyên mục: Giải Trí