Bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách tạo danh sách sổ xuống để nhập liệu nhanh trong Excel, hạn chế bị nhầm lẫn rồi. Và để tiếp nối cho chủ đề ” làm cách nào để tránh sai sót trong quá trình nhập dữ liệu với Excel ? ” thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đưa ra giới hạn để khi nhập vào, nếu giá trị nhập nằm ngoài giá trị ta quy định thì sẽ có thông báo hiện lên.

Như vậy khi nhập thông tin về một người nào đó ta sẽ không bao giờ thấy những con số vô lý như 200 tuổi, 800 kg … nhiều khi chỉ cần thừa đi 1 số 0 thôi là ăn đủ rồi