Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm

Bạn đang xem: Hàm tách chữ trong excel

Ví dụ bạn có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và bạn muốn tách nó như hình dưới

 

 

*

 

Để làm được việc này bạn cần tạo ra một hàm cách thức như sau .

Mở file Excel có chứa nội dung bạn cần tách , bấm tổ hợp phím ALT+F11 để mở cửa số Microsoft Visual Basic .

Bấm Insert > Module và bạn sao chép nội dung bên dưới

 

Public Function SplitText(pWorkRng As Range, pIsNumber As Boolean) As String

Dim xLen As Long

Dim xStr As String

xLen = VBA.Len(pWorkRng.Value)

For i = 1 To xLen

xStr = VBA.Mid(pWorkRng.Value, i, 1)

If ((VBA.IsNumeric(xStr) And pIsNumber) Or (Not (VBA.IsNumeric(xStr)) And Not (pIsNumber))) Then

SplitText = SplitText + xStr

End If

Next

End Function

 

Quay trở lại Excel .

Nếu muốn lấy những kí tự không phải ở dạng số bạn gõ hàm công thức như sau

 

=SplitText(A2,FALSE)

 

Nếu muốn lấy số thì theo công thức

 

=SplitText(A2,TRUE)

 

*


Họ và tên *
Email của bạn *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một ô Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô Excel : Lặp lại số liên tiếp Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Nguyên Nhân Iphone Nhanh Hết Pin, Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*