toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*


 Like to do something: chỉ bắt nguồn từ một trả cảnh đặc biệt nào đó dẫn đến thích có tác dụng một việc gì đó ( Like + to lớn Verb )

Ví dụ: It"s hot these days. So I lượt thích to go swimming.

Bạn đang xem: Hate, like, love and prefer

Phân tích: Vì trời lạnh nên fan ấy thích đi bơi.

Like doing something: sở thích ( Like + V_ing )

Ví dụ: I lượt thích listening khổng lồ music after stressful hours of work.

Phan tích: việc nghe nhạc giống như một thói quen, sở thích. Cứ sau hồ hết giờ thao tác căng thẳng thì người này lại thích tìm đến âm thanh để thư giãn.

Tương tự với các từ hate, love,...


Đúng 3
bình luận (1)

In American English, the forms with to-infinitive are much more common than the -ingform.

There is a very small difference in meaning between the two forms. The -ing form emphasises the kích hoạt or experience. The to-infinitive gives more emphasis to the results of the kích hoạt or event. We often use the -ing form lớn suggest enjoyment (or lack of it), and the to-infinitive khung to express habits or preferences.


Đúng 0
phản hồi (2)

IX.Đặt câu cho các cấu tạo sau:

1.S+think/hope/promise+S+will+V_b (7 câu cùng với think cùng hope, 8 câu cùng với promise)

2.Want-to inf: 5 câu

3.would like+to inf: 5 câu

4.avoid+V_ing: 5 câu

5.would love+to inf: 5 câu

6.try+to+inf: 5 câu

7.intend+to-ing: 5 câu

8.can't stand+V_ing: 5 câu

9.would you mind+V_ing ?: 5 câu


Lớp 7 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng phù hợp
1
0
Gửi hủy

1.S+think/hope/promise+S+will+V_b (7 câu cùng với think và hope, 8 câu cùng với promise)

I think / hope he will come soon.

I think / hope this dress will suit her.

She thought / hoped that he would marry her.

He thinks / hopes that his dog will come home.

My mother thinks / hopes that one day I will be famous.

My father thought / hoped that he would have a big garden.

She thinks / hopes that she will be able to lớn win the first prize.

My grandmother hopes that she will have a chance to meet the president.

2.Want-to inf: 5 câu

I want to meet you. 

She wants lớn leave.

He wants to lớn eat a pineapple.

My mother wants to lớn have a new fridge.

My brother wants me lớn give him a present for his birthday.

3.would like+to inf: 5 câu

I'd lượt thích to drink green tea.

I'd like to leave early.

I'd like to meet you.

She would lượt thích to stay there instead of leaving.

I'd like to pay for you.

 

 

Các câu sót lại cũng chỉ việc áp bí quyết vào là có tác dụng được, em thử nghĩ về xem gồm ý tưởng để triển khai chưa nhé!


Đúng 1

phản hồi (1)

làm sao để sáng tỏ love,like... đi vs Ving xuất xắc to V


Lớp 6 giờ đồng hồ anh
1
0
Gửi bỏ

Love, đi được vs cả Ving lẫn lớn V

Tuy nhiên vào một vài ngôi trường hợp sử dụng love, thì không thể chọn bừa thực hiện Ving hoặc khổng lồ V

VD:I don"t to lớn read books today.Trường phù hợp này chỉ hoàn toàn có thể dùng lớn V vì đây là chỉ ý hy vọng tức thời(ngày bây giờ thích, ngày mai ko thích)

Còn sử dụng Ving lúc nói sử say đắm chung, vĩnh cửu không núm đổi.VD:I playing computer games.Trường phù hợp này ý muốn kể đến sở thích mà dù qua bao nhiêu năm các bạn vẫn thích làm cho một điều gì đó(sở say mê không tức thời)

Đó là phần nhiều điều bản thân biết, bạn nỗ lực học đi nhé. 


Đúng 0

bình luận (0)
Học các cấu trúc tiếng anh nói tới sở thích

– Like + noun/ V(ing): dùng để nói về những sở thích chung chung.

Example: I like playing football / I like football

– I’d lượt thích + V : dùng để làm nói về sở trường trong một dịp quan trọng nào đó

– Love + noun/ V(ing)

Example: I love listening to music / I love music

– Be keen on + noun/ V(ing)

Example : She’s keen on khiêu vũ

– Enjoy+ noun/ V(ing)

Example : I’m enjoy drawing

Giải say mê giúp bản thân trường hợp, ngữ cảnh làm sao của câu thì dùng mỗi công thức trên.

Xem thêm: Danh Sách Tên Ở Nhà Cho Bé Trai 2021, Đặt Tên Ở Nhà Cho Con Trai 2021 Tân Sửu


Lớp 7 tiếng anh
0
0
Gửi bỏ

Khi đi sau mọi từ làm sao thì + V-ing, V-bare, to lớn V?

Ghi ra toàn bộ từ bn cs lun nak!!!~~~


Lớp 6 giờ anh
2
0
nhờ cất hộ Hủy

1. To-infinitive

* Động trường đoản cú nguyên mẫu tất cả to được dùng làm:

- chủ ngữ của câu:

To become a famous singer is her dream.

- té ngữ mang lại chủ ngữ:

What I is khổng lồ swim in the sea and then lớn lie on the warm sand.

- Tân ngữ của hễ từ:

It was late, so we decided lớn take a taxi home.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased lớn see you.

* Verb + to V

- afford: đáp ứng

- agree: đồng ý

- arrange: sắp xếp

- ask: yêu thương cầu

- attempt: cầm gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: mong muốn đợi

- fail: thất bại, hỏng

- hope: hy vọng

- invite: mời

- learn: học/ học tập cách

- manage: luân chuyển sở, vắt gắng

- offer: cho, tặng, đề nghị

- pretend: mang vờ

- promise: hứa

- refuse: trường đoản cú chối

- seem = appear: nhịn nhường như

- tell: bảo

- tend: bao gồm khuynh hướng

- threaten: doạ dọa

- want: muốn

- begin= start bắt đầu

- finish kết thúc,

- choose chọn

- consent chấp thuận

- determine ra quyết định ,

- happen tình cờ ,

- hesitate vày dự

- neglect lờ đi

- prepare chuẩn chỉnh bị,

- propose đề nghị

- swear thề 

- wish ước

- desire mong mỏi ước

- teach

- plan= intend dự định

- volunteer tình nguyện 

- would prefer/love/ thích....

- Đi sau những từ để hỏi ( how/ what/ when/ where/ which/ why + lớn V)

Những động từ áp dụng công thức này là:

ask, decide, discover( khám phá) , find out( tra cứu ra) , forget( quên) , know, learn, rêmmber( nhớ) , see, show( chỉ ra), think, understand( hiểu) , want lớn know( mong mỏi biết) , wonder...

Ex:

- He discovered how to open the safe.

- I found out where to lớn buy fruit cheaply.

- She couldn"t think what khổng lồ say.

* trong những cấu trúc:

+ It takes / took + O + thời gian + to-inf

It takes nam two hours to bởi that exercise.

+ Chỉ mục đích

I went lớn the post office lớn send a letter.

Bổ ngữ mang lại danh từ bỏ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to lớn write.

Is there anything khổng lồ eat?

+ It + be + adj + to-inf: thiệt … để ..

It is interesting to lớn study English

+ S + be + adj + to-inf

I’m happy to receive your latter.

+ S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

+ S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough khổng lồ play basket ball.

+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult to lớn learn English vocabulary.

* Note: : một số động từ sau có 2 dạng

- dạng 1 tất cả tân ngữ sau đụng từ ta phân chia ở lớn V

- allow / permit / advise / recommend + O + to-inf

Ex: She allowed me lớn use her pen.

- dạng 2: không có tân ngữ sau V ta phân chia ở Ving

- allow / permit / advise / recommend + V-ing

Ex: She didn’t allow smoking in her room

II. Bare infinitive / Infinitive without to ( V nguyên dạng )

* V + O + bare inf

- let

- make

- had better

- would rather

- Modal verb

Ex: He made me cry.

You had better take an aspirin.

Note

1. Be + made + to-inf

Ex: I was made to cean my room.

2. Động từ help:

- help + V1 / to-inf

- help + O + V1 / to-inf

- help + O + with + N

Ex: My brother helped me vì chưng my homework.

My brother helped me to bởi vì my homework.

My brother helped me with my homework.

3. Động trường đoản cú chỉ tri giác:

- các động từ bỏ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, noe, see, listen, find .. + O + V1 (chỉ sự hoàn tất của hành vi – nghe hoặc thấy toàn bộ sự vấn đề diễn ra)

Ex: I saw her get off the bus.

- những động tự chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, noe, see, listen, find .. + O + V-ing (chỉ vụ việc đang diễn ra)