Hướng dẫn sử dụng ibhxh 2015

Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to lớn Joy, Love sầu, & Freedom Tabitha Brown


You watching: Hướng dẫn sử dụng ibhxh 2015

*

*

*See more: Tổng Hợp 5 Dụng Cụ Tập Tan Mỡ Bụng Tại Nhà Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

*

*See more: Cách Gỡ Microsoft Office 2010, Lỗi Không Gỡ Được Office 2010, Office 2013

Huong dan su dung IBHXH

1. 1MỤC LỤCI. TẢI & CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH...........................................................................................................................31. Tải và setup áp dụng TS24 professional, iBHXH, KySo .....................................................................................32. Tải và cài đặt các ứng dụng cung cấp tƣơng phù hợp .................................................................................................3II. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP KHÔNG DÙNG TÀI KHOẢN (Hỗ trợ đơn vị hoàn toàn có thể lập hồ sơ theo các biểu chủng loại trong iBHXHnhƣng không ĐK thanh toán năng lượng điện tử) ......................................................................................................................4III. THIẾT LẬPhường THÔNG TIN ĐƠN VỊ........................................................................................................................5IV. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ................................................................................................................6V. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ.................................................................................7VI. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN & XEM THÔNG BÁO TỪ CƠ QUAN BHXH.................................................................81. Đăng ký tài khoản thừa nhận thông báo: ..................................................................................................................82. Nhận thông tin...............................................................................................................................................93. Xem thông báo ..............................................................................................................................................10VII. ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỔ BHXH ............................................................................................................................10VIII. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỒ SƠ KÊ KHAI ...........................................................................................................111. Quản lý làm hồ sơ đã kê khai................................................................................................................................112. Quản lý hồ sơ dấn về từ bỏ Cơ quan liêu BHXH ........................................................................................................12IX. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGƢỜI LAO ĐỘNG.......................................................................................................131. Quản lý hạng mục đối kháng vị/ban ngành ..............................................................................................................132. Quản lý danh mục địa chỉ các bước ...................................................................................................................133. Quản lý thông báo chi tiết NLĐ.........................................................................................................................144. Bảng kê chi tiết đóng BHXH cùng công đoàn.......................................................................................................15X. HỒ SƠ THU.......................................................................................................................................................151. Đăng cam kết tmê mệt gia BHXH bắt buộc, BHYT đề nghị và bảo đảm thất nghiệp đối với đơn vị chức năng tham gia trước tiên, đối chọi vịdịch rời tự địa phận thức giấc, đô thị khác đến (101)...............................................................................................152. Tăng sút lao rượu cồn kiểm soát và điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BNTN cùng gia hạn thẻ BHYT (103).................................173. Cấp thẻ BHYT học viên sinh viên (104)............................................................................................................194. Giải quyết dứt đóng góp BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa phận (106)...........................205. Hoàn trả chi phí đóng góp BHXH, BHYT cùng BHTN cho ngƣời sử dụng lao đụng (107)....................................................206. Điều chỉnh số BHXH do đơn vị cung cấp không nên hoặc kiểm soát và điều chỉnh số sổ tạm thời về số bằng lòng (108)...........................217. Tạm giới hạn đóng vào quỹ hƣu trí và tử tuất (109); Đăng ký tđam mê gia BHXH từ nguyện (201); Hoàn trả chi phí đóngBHXH, BHYT từ bỏ nguyện (203).................................................................................................................................22XI. HỒ SƠ CẤP. BHYT TRẺ EM DƢỚI 6 TUỔI .........................................................................................................23XII. HỒ SƠ CẤPhường BHYT TỰ NGUYỆN (202) ..............................................................................................................25XIII. HỒ SƠ SỔ BHXH............................................................................................................................................261. Xác dìm quy trình đóng góp BHXH, BHTN (vận dụng cho mẫu sổ cũ) (301) .............................................................26