Bảng giá iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max bản quốc tế ở Nhật Bản.

Bảng giá iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max bản quốc tế ở Nhật Bản.

iPhone 12 đã chính thức được giới thiệu với thay đổi lớn về thiết kế, màn hình,… với 4 phiên bản gồm iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max và ở Nhật Bản sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 16/10.

❤️ Bảng giá iPhone 13 ở Nhật Bản quốc tế Sim Free, bao giờ bắt đầu bán ra?