Không tìm thấy internet explorer trong win 7

Mấy anh đi qua góp dùm em một vé nhe,đồ vật em lỡ tay xóa mất Ibé IE rồi giờ đo đắn đề xuất làm thế nào để lấy lại nhưng sử dụng nữa.hiện nay em đã xài nhỏ HP G62 chạy win7-64bit.thật thà cám ơn ........!
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích

Bạn demo biện pháp này xem : Vào ổ C => Program Files => Internet Explorer Tìm iexplore nhấn loài chuột yêu cầu lựa chọn sover lớn => chọn desktop .Thế là ngừng