Bạn có thể sử dụng Ảnh iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac, mdtq.vn TV, máy tính chạy Windows và trên iCloud.com. Để biết tổng quan về những việc bạn có thể làm với Ảnh iCloud, hãy xem Cập nhật ảnh và video với Ảnh iCloud.

Bạn đang xem: Không vào được icloud trong cài đặt


Ghi chú: Hãy nhớ đăng nhập bằng cùng một ID mdtq.vn trên mỗi thiết bị. Nếu có thiết bị chưa đăng nhập bằng ID mdtq.vn hoặc đã tắt Ảnh iCloud, bạn sẽ không thể truy cập vào ảnh và video trên các thiết bị đó.


Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vào Cài Đặt > <tên của bạn> > iCloud > Ảnh.

Bật Ảnh iCloud.

Tất cả ảnh và video trong ứng dụng Ảnh trên thiết bị sẽ được thêm vào iCloud. Ngoài ra, mọi ảnh và video đã lưu trữ trong Ảnh iCloud cũng sẽ có trên thiết bị của bạn từ lúc này.

Để xem ảnh và video lưu trữ trong Ảnh iCloud, hãy mở ứng dụng Ảnh, sau đó chạm vào Thư Viện. Tất cả ảnh và video bạn thấy đều được lưu trữ trong Ảnh iCloud.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Ảnh iCloud và tối ưu hóa dung lượng lưu trữ ảnh trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, hãy xem bất kỳ nội dung nào dưới đây:


Thiết lập Ảnh iCloud trên máy Mac


Trên máy Mac, chọn menu mdtq.vn

*
 > Tùy Chọn Hệ Thống, nhấp vào ID mdtq.vn, rồi nhấp vào iCloud.

Chọn Ảnh, sau đó nhập mật khẩu tài khoản người dùng máy Mac nếu được nhắc.

Nhấp vào nút Tùy Chọn, sau đó chọn Ảnh iCloud.

Nếu không thấy nút Tùy Chọn, hãy mở ứng dụng Ảnh để bật Ảnh iCloud. Chọn Ảnh > Tùy Chọn, sau đó nhấp vào iCloud.

Ảnh và video trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn được thêm vào iCloud. Ngoài ra, mọi ảnh và video đã lưu trữ trong Ảnh iCloud cũng sẽ có trên thiết bị của bạn từ lúc này.


Ghi chú: Nếu bạn có nhiều thư viện ảnh trên máy Mac, Ảnh iCloud chỉ cập nhật ảnh và video trong Thư Viện Ảnh Hệ Thống.


Để xem ảnh và video lưu trữ trong Ảnh iCloud, hãy mở ứng dụng Ảnh, sau đó nhấp vào Ảnh trong thanh bên. Tất cả ảnh và video bạn thấy đều được lưu trữ trong Ảnh iCloud.

Xem thêm: Việt Nam Có 2 Món Lọt Top 50 Món Ngon Nhất Thế Giới, Toplist Những Món Ăn Ngon Nhất Việt Nam

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Ảnh iCloud trên máy Mac, hãy xem Sử dụng Ảnh iCloud để lưu trữ ảnh trong iCloud trong Hướng Dẫn Sử Dụng Ảnh cho máy Mac.


Thiết lập Ảnh iCloud trên mdtq.vn TV


Trên mdtq.vn TV, mở ứng dụng Cài Đặt.

Chọn Người Dùng và Tài Khoản, sau đó chọn tài khoản của bạn.

Để xem ảnh và video lưu trữ trong Ảnh iCloud, hãy mở ứng dụng Ảnh, sau đó chuyển đến danh mục Ảnh trong thanh menu. Tất cả ảnh và video bạn thấy đều được lưu trữ trong Ảnh iCloud.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Ảnh iCloud trên mdtq.vn TV, hãy xem Xem Ảnh iCloud trên mdtq.vn TV trong Hướng Dẫn Sử Dụng mdtq.vn TV.


Thiết lập Ảnh iCloud trên máy tính chạy Windows


Chọn Ảnh iCloud (hoặc Thư Viện Ảnh iCloud).

Nếu bạn không nhận được lời nhắc bật tính năng, hãy nhấp vào nút Tùy Chọn bên cạnh Ảnh.

Nhấp vào Xong, sau đó nhấp vào Áp Dụng.

Để xem ảnh và video lưu trữ trong Ảnh iCloud, hãy mở File Explorer (Windows 8 trở lên) hoặc Windows Explorer (Windows 7), sau đó nhấp vào Ảnh iCloud trong ngăn Điều Hướng.

Nếu bạn không thấy Ảnh iCloud, hãy nhấp vào Ảnh trong ngăn Điều Hướng, sau đó nhấp đúp vào Ảnh iCloud.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Ảnh iCloud trên máy tính Windows, hãy xem Tải về và xem Ảnh iCloud trên máy tính Windows và Tải lên ảnh và video trong iCloud cho Windows trong Hướng Dẫn Sử Dụng iCloud cho Windows.


Sử dụng Ảnh trên iCloud.com


Bạn có thể truy cập vào ảnh và video trên iCloud thông qua trình duyệt web trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Ảnh iCloud trên iCloud.com, hãy xem bất kỳ nội dung nào dưới đây:


Ghi chú: Bạn có thể bật hai tính năng khác của iCloud cho Ảnh: Album Được Chia Sẻ và Kho Ảnh Của Tôi.