Trong phần mềm AutoCAD, để tiến hành xoay đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Rotate (RO) với những cách áp dụng khác nhau.

Bạn rất có thể gọi lệnh Rotate trên thanh công cụ, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn thao tác làm việc theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng cần luân chuyển