*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên lai thu tiền theo đưa ra quyết định Thông bốn 200 và 133,là giấy biên nhấn của chúng ta hoặc cá nhân vẫn thu chi phí hoặc thu séc của fan nộp có tác dụng căn cứ nhằm lập phiếu thu, nộp chi phí vào quỹ, mặt khác nhằm tín đồ nộp tkhô hanh toán với cơ sở hoặc lưu giữ quỹ.

Bạn đang xem: Những Thông Tin Cần Nắm Về Biên Lai Thu Tiền 2021

1. Mẫu Biên lai thu chi phí theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ với tên bạn nộp:.........................................................................

Nội dung thu:............................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):................................

........................................................................................................

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người thu tiền(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu mã Biên lai thu tiền theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên lai thu chi phí theo Thông bốn 200:Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta ko mua về được thì rất có thể làm theo bí quyết sau:

Bước 1: Để lại mail ở chỗ phản hồi mặt dưới

Cách 2: Gửi từng trải vào mail:mdtq.vn
email.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ước ao tải)

3. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN

Biên lai thu tiền đề xuất đóng thành quyển, đề nghị ghi rõ thương hiệu đơn vị, liên tưởng của đơn vị thu tiền cùng đóng góp lốt đơn vị, nên đánh số từng quyển. Trong từng quyển bắt buộc ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu chi phí thường xuyên trong 1 quyển.

Ghi rõ bọn họ tên, hệ trọng của bạn nộp chi phí.

- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ văn bản thu chi phí.

Xem thêm:

- Dòng “Số tiền thu” ghi thông qua số và bằng văn bản số tiền nộp, ghi rõ đơn vị chức năng tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bởi séc đề nghị ghi rõ số, ngày, mon, năm của tờ séc bước đầu lưu hành với chúng ta tên người sử dụng séc.

Biên lai thu chi phí được lập thành hai liên (Đặt giấy carbon viết một lần).

Sau lúc thu chi phí, fan thu tiền với tín đồ nộp tiền thuộc ký cùng ghi rõ họ tên để xác nhận số chi phí vẫn thu, đã nộp. Ký xong fan thu chi phí lưu lại 1 liên, còn liên 2 giao cho những người nộp tiền giữ lại.

Cuối ngày, tín đồ được đơn vị giao trách nhiệm thu chi phí buộc phải địa thế căn cứ vào phiên bản biên lai giữ nhằm lập Bảng kê biên lai thu tiền trong thời gian ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp đến kế tân oán để kế toán thù lập phiếu thu làm cho thủ tục nhập quỹ hoặc làm cho giấy tờ thủ tục nộp bank. Tiền mặt thu được ngày làm sao, fan thu tiền đề nghị nộp quỹ ngày kia.

Biên lai thu chi phí vận dụng trong số trường vừa lòng thu tiền phạt, lệ tổn phí, ngoài quy định phí, lệ giá tiền... và những ngôi trường vừa lòng khách hàng nộp séc thanh khô toán với những số tiền nợ.