Mẫu c2-05a/ns thông tư 77

Quý khách hàng đang coi bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem cùng tải tức thì phiên bản khá đầy đủ của tài liệu tại trên đây (143.28 KB, 1 trang )

quý khách hàng sẽ xem: Mẫu số c2-05a/ns theo thông bốn 77 Trường hợ nMã ĐBHC: ...............................theo tóm lại của CQ gồm thđộ ẩm quyền:TK 3521 (Kiểm tân oán NN) TK 3522 (Tkhô nóng tra TC) TK 3523 (Thanh khô tra CP) TK 3529 (CQ tất cả thẩm quyền không giống ) theo Quyết đRnh số:................................................................................................... ngày:...............................................................................................tin tức ntrả theo các cụ thể sau:ĐRn R r t ự toán:.............................................................................................................................................................................................................Tài khoản:...................................................................................................... Tại KBNN:................................................................................................Tên CTMT, DA: ................................................................................................................................................................................................................Mã CTMT, DA: .............................................Số CKC, HĐK: ............................................................. Số CKC, HĐTH: ..............................................NMãNDKT呀ᆟmMãchươᆟmMãᆟmàᆟh KTMãᆟm呀ồᆟ NSNNSᆟTổᆟm c ᆟmTổng số chi phí ghi bằng chữ: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nmườ ᆟ pᆟĐơᆟ vị ᆟ pNgày …. mon …. năm ...….ᆟNgày …. tháng …. năm ...….(Ký, ghi họ tên)Kế oáᆟ rưởᆟm(Ký, ghi chúng ta tên)Thủ rưởᆟm đơᆟ vị(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)PHẦN KBNN GHI 1. Nbớt chi NSNN 2. Ntrả ghê hí khi đã quyết toán thù ngân sách:Thu NSNN theo:Mã NDKT:............................. Mã CQT:.......................... Mã chưRng:....................................B phậᆟ k ểm soá chNgày .... mon .... năm .......K ểm soáPhụ ráchB phậᆟ kế oáᆟNgày......mon........năm........Thủ q呀ỹKế oáᆟKế oáᆟ rưởᆟmG ám đ cVnDoc - Tải tư liệu, vnạp năng lượng bạn dạng luật pháp, biểu mẫu mã miễn chi phí

Tài liệu liên quan
You watching: Mẫu c2-05a/ns thông tư 77

*

*

*

Thông bốn 77 2011 TT-BTC Sửa thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac ở trong mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập vào chiết khấu 2 63 0
*See more: Hướng Dẫn Di Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ Trong Của, 4 Cách Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ

Thông tứ đôi mươi 2017 TT-BTC về thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng - Học kế tân oán thuế hồ chí minc 4 143 0
*

thong tu 102 2017 tt btc 26 156 0
thong tu 101 2017 tt btc 1 28 184 0
thong tu 72 2017 tt btc ve quan liêu ly su dung khoan thu tu du an cua chu dau tu ban quan tiền ly du an 58 186 0


See more: Nhật Bản - So Sánh Diện Tích Việt Nam Với

thong tu 45 2017 tt btc form thu lao dich vu dau gia tai san theo quy dinc tai luat dau gia tai san 6 223 0