Website mdtq.vn là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức. Là nơi đem đến những hiểu biết, những tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông cùng thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật new nhất. Để né những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm khu vực trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là chế tác của bạn..