Trọng âm là giữa những khía cạnh vô cùng đặc biệt nếu bạn muốn học vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn và hay như là người bản xứ. Không ít người Việt thường xem nhẹ đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc đắn đo trọng âm của từ chỗ nào mà hay phiên âm như giờ việt. Hãy theo dõi trong bài viết Tổng hợp quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong giờ đồng hồ Anh để vắt chắc phần đa quy tắc đánh trọng âm “chuẩn không đề nghị chỉnh” vào tiếng đứa bạn nhé!

1. Trọng âm giờ đồng hồ Anh là gì?

Bạn đã khi nào nghe một lời nói rất cấp tốc của người quốc tế và thiếu hiểu biết nhiều gì? Hay bạn nói một câu khiến người đứng đối diện bạn cũng ko hiểu? Đó là vì bạn chưa chắc chắn cách nắm bắt trọng âm của trường đoản cú trong tiếng Anh. Nếu như bạn đặt trọng âm sai âm máu hoặc nói tự mà không có trọng âm, các bạn sẽ gặp trở ngại trong cả hai câu hỏi nói cùng nghe khi tiếp xúc tiếng Anh. 

Trong từng một từ sẽ có một trọng âm. Trọng âm là âm ngày tiết được phạt âm khổng lồ và ví dụ hơn, nhấn mạnh tay vào hơn những âm tiết không giống trong từ, dùng để làm phân biệt từ này với trường đoản cú khác. Lúc tra trong từ điển, các bạn sẽ xác định trọng âm của từ bởi ký hiệu (‘) trước âm máu là trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, có khá nhiều từ được viết giống nhau tuy nhiên sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau, một số loại từ khác nhau nếu trọng âm không giống nhau. Vị vậy, nếu như bạn không vạc âm đúng trọng âm, bạn nghe sẽ không hiểu biết nhiều hoặc hiểu nhầm ý nhiều người đang nói. Ví dụ như từ desert, nếu danh từ đã đánh trọng âm vào âm thứ nhất /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu đụng từ đang đánh trọng âm vào âm sản phẩm công nghệ hai /dɪˈzɜrt/ tức là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Bạn cảm xúc thật khó khăn để phân biệt trọng âm trong một từ? hay bạn mệt mỏi với việc tra trọng âm giờ Anh vào từ điển? Đừng lo lắng, hãy bỏ túi ngay 15 quy tắc ghi lại trọng âm trong giờ Anh bên dưới đây.

2. Âm tiết là gì?

Để phát âm được trọng âm tiếng Anh của một từ, trước hết người học đề xuất hiểu thừa thế nào là âm tiết. Mỗi từ mọi được cấu trúc từ các âm tiết.

Âm tiết là một trong đơn vị vạc âm, gồm bao gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và những phụ âm (p, k, t, m, n…) bảo phủ hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ rất có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn thế ba âm tiết.

3. Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Có 2 chính sách trọng âm buộc phải để tiến công trọng âm cho một từ:

Mỗi trường đoản cú chỉ có một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn luôn được đánh ở nguyên âm thay bởi phụ âm
*

Bạn hoàn toàn có thể nhớ nguyên tắc và kiểm tra trọng âm đúng đắn trong từ điển


3.1. Trọng âm của từ bao gồm hai âm tiết

Quy tắc 1: phần lớn danh từ và tính từ trong giờ Anh gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm thường lâm vào âm tiết máy nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường hòa hợp ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một số trong những từ 2 âm tiết sẽ có được trọng âm khác biệt tùy ở trong vào trường đoản cú loại. Như recorddesert sẽ gồm trọng âm lâm vào tình thế âm tiết đầu tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào cảnh âm tiết thứ hai khi là hễ từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường thích hợp ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một số trong những động từ cũng có thể có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất nếu gồm âm tiết đồ vật hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: đa số động từ và giới từ gồm hai âm tiết thì dìm âm sẽ rơi vào âm tiết máy hai

Ví dụ:

Động từ: thiết kế /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường đúng theo ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, xuất hiện /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ giỏi tính từ chứa nguyên âm lâu năm ở âm tiết trang bị hai thì dìm trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh chính âm ngày tiết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: các từ chỉ số l­uợng nhấn trọng âm sống từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ngơi nghỉ từ trước tiên nếu chấm dứt bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của từ bỏ có bố âm huyết trở lên 

Quy tắc 6: Danh trường đoản cú có ba âm tiết, ví như âm tiết thiết bị hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết vật dụng nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, rượu cồn từ, tính từ bỏ khi bao gồm âm ngày tiết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và kết thúc là phụ âm thì trọng âm lâm vào cảnh âm trang bị haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

3.3. Trọng âm của từ bao gồm tiền tố và hậu tố

Quy tắc 8: những từ tất cả hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm ngày tiết ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: các từ tất cả hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ có trọng âm rơi vào tình thế chính âm máu đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: những từ tất cả hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm bao gồm của từ gốc không nắm đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ bao gồm hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trang bị 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, technology /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ hoàn thành bằng các đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính bấm vào âm tiết máy nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm lâm vào cảnh chính những âm ngày tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: phần đông các chi phí tố không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào cảnh những âm yếu như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú phép tắc trọng âm khi hiểu tiếng Anh để dễ dàng nhận biết khi chạm mặt từ mới


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

4. Do sao phải đánh trọng âm trong tiếng Anh?

Bạn từng suy nghĩ rằng chỉ việc phát âm chính xác là đủ, bắt buộc gì mang lại trọng âm? Vậy thì bạn đã nhầm. Việc khẳng định trọng âm trong tiếng Anh hết sức quan trọng, ví dụ đem lại những ích lợi như sau:

4.1. Giúp bạn phân biệt được các từ dễ dàng nhầm lẫn

Trong giờ Anh, bao hàm từ tuy bí quyết viết cùng phát âm tương tự nhau tuy thế lại có nghĩa không giống nhau. Nguyên nhân đó là ở âm huyết được thừa nhận trọng âm.

Trọng âm minh bạch từ này với từ bỏ khác khi nghe đến và nói giờ đồng hồ Anh, do đặt không đúng trọng âm có thể khiến phát âm nhầm quý phái từ không giống với nghĩa khác nhau. 

4.2. Tránh đọc nhầm vào giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh vấn đề và truyền tải đa số thông tin quan trọng đặc biệt dù vận tốc nói nhanh mặc nghe người nước ngoài nói giờ Anh. Nếu bạn biết rõ trọng âm của từ, chúng ta có thể nghe và nắm bắt thông tin cực tốt dù bạn ta “nói nhanh như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có không ít tình huống “dở khóc dở cười” đã xẩy ra chỉ vày nói giờ Anh không tồn tại trọng âm và người nghe hiểu theo nghĩa khác. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu khách hàng dùng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng, công ty đối tác nước ngoài.

4.3. Giúp bạn phát âm chuẩn chỉnh và tất cả ngữ điệu từ bỏ nhiên

Thứ ba, trọng âm khiến cho ngữ điệu tự nhiên và thoải mái của câu nói, khiến cho giọng nói giờ đồng hồ Anh uyển chuyển, chăm nghiệp, mang phong thái giống người bạn dạng xứ. Nếu không có trọng âm sẽ khiến cho những lời nói trở buộc phải nhàm chán, ko lôi cuốn, phát âm Tiếng Anh như sẽ phiên âm giờ đồng hồ việt. Một lời nói với ngữ điệu lên xuống chắc chắn sẽ cuốn hút người nghe hơn tương đối nhiều so với cùng một câu nói bằng bằng, túc tắc không cảm xúc. 

Ngoài ra, lúc luyện vạc âm, bạn nhớ là học bởi Bảng phiên âm tiếng anh quốc tế IPA. IPA là 1 trong những chữ cái khối hệ thống ký hiệu ngữ âm đa phần dựa trên cam kết tự Latin. Bảng phiên âm giờ Anh IPA được phát minh bởi hiệp hội cộng đồng Ngữ âm quốc tế vào thời điểm cuối thế kỷ 19 như là 1 trong tiêu chuẩn chỉnh của phân phát âm nghỉ ngơi dạng viết. Ký kết hiệu IPA bao gồm 1 hoặc nhiều phần tử của hai các loại cơ bản, nguyên âm cùng phụ âm. Vì chưng vậy, khi tham gia học tiếng thằng bạn phải tò mò về phiên âm thế giới để hiểu rõ cách phân phát âm giờ đồng hồ anh chứ không hẳn nhìn vào khía cạnh chữ của trường đoản cú đó.

Xem thêm: Tải Chiến Dịch Huyền Thoại Đài Loan, Chiến Dịch Huyền Thoại Đài Loan

Xem tức thì quy tắc đánh trọng âm để có phát âm chuẩn:

5. Trọng âm giờ Anh trong câu

Trong giờ Anh, không chỉ còn mang trọng âm, nhưng câu cũng có trọng âm. đông đảo từ được dìm trọng âm thì thường phát âm to ra hơn và chậm trễ hơn rất nhiều từ còn lại. Trọng âm câu khôn xiết quan trọng, vày khi nói, từ bỏ mà bạn nói nhấn trọng âm cũng tương tự cách mà người ta đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm chuyển đổi hoàn toàn nghĩa hàm đựng trong câu nói. Kế bên ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, xuất xắc tiếng nhạc đến ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, khiến cho sự biến đổi trong vận tốc nói tiếng Anh. Cách nhịp thân từ được tấn công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa hẳn ai khác sẽ ở vào lớp học)I’m in the classroom (Tôi sẽ ở vào lớp học chứ chưa phải ở ở đâu khác)

Trong một câu, số đông các tự được chia làm hai loại, đó là từ trực thuộc về mặt ngôn từ (content words) với từ trực thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Bọn họ thường nhấn trọng âm vào những từ nằm trong về mặt nội dung, bởi vì đây là đa số từ đặc biệt quan trọng và sở hữu nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening lớn me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ ở trong về mặt nội dung: được thừa nhận trọng âm

Những từ có nghĩa Ví dụ
Động trường đoản cú chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ cồn từ (dạng đậy định)don’t, can’t, aren’t
Đại trường đoản cú chỉ địnhthis, that, those, these
Từ để hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ nằm trong về khía cạnh cấu trúc: ko được nhận trọng âm

Những từ nằm trong về phương diện cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ hễ từcan, should, must
Động từ ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native xử lý một số câu tiến công trọng âm trong đề thi THPT nước nhà nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT tổ quốc môn tiếng Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm vẫn yêu mong thí sinh search từ có cách tấn công trọng âm khác với phần nhiều từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đã hướng dẫn phương pháp làm bài bác trọng âm trong bài bác thi giờ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng quy tắc 2; giải đáp B là nước ngoài lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần chú ý đối cùng với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: te’rrificÁp dụng phần để ý đối cùng với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng phép tắc 2; lời giải B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study nước ngoài lệ→ Chọn câu trả lời A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summaryÁp dụng luật lệ 3: se’lectionÁp dụng phần chú ý đối cùng với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn câu trả lời C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng phép tắc 3: a’ddition→ C là câu vấn đáp đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu trả lời đúng

7. Bài tập

Để củng cố kỹ năng và kiến thức đánh trọng âm giờ Anh, TOPICA Native sẽ tổng đúng theo một số câu hỏi để bạn rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Product C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất và bí quyết đánh trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng nội dung bài viết Tổng hòa hợp quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong giờ đồng hồ Anh của TOPICA Native hữu dụng với bạn. Hãy vận dụng ngay từ bây giờ để hối hả sở hữu một giọng phạt âm khi gọi tiếng Anh trôi rã và thoải mái và tự nhiên nhất nhé!

Để học tập phát âm tiếng Anh chuẩn nhất, tốt nhất có thể là rèn luyện tiếp tục với người bản xứ. Tò mò công thức cai quản tiếng Anh chỉ cách 30 phút hằng ngày cùng giảng viên 100% Âu – Úc – Mỹ tại đây.