Kiến thức hóa vô sinh xuất xắc cơ học cũng thường rất phong phú và đa dạng. Muốn giải pháp xử lý xuất sắc một bài tập hóa, cần gắng được pmùi hương trình chất hóa học. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Sio2 có tác dụng với hcl không

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ điển pmùi hương trình hóa học: Chương thơm Sự điện li

Để tiến hành tốt các pmùi hương trình chất hóa học làm việc chương sự điện li, những em đề xuất cố được:

- Phản ứng trung hòa (giữa axit với bazơ) sản xuất thành muối cùng nước.

- Điều kiện nhằm xảy ra bội nghịch ứng điều đình ion vào hỗn hợp chất năng lượng điện li: Sản phẩm tạo thành thành sau bội phản ứng bắt buộc có:

+ Chất kết tủa.

+ Chất khí.

+ Chất điện li yếu hèn (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính rã Lúc các ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ Một số kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ Một số chất khí giỏi gặp: CO2 (Khi CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (Khi SO32- hoặc HSO3- kết phù hợp với H+), H2S (Lúc S2- hoặc HS- kết phù hợp với H+),...

+ Một số muối hạt tan: muối bột của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Từ điển phương thơm trình hóa học: Chương thơm Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa tất cả tính khử (Khi công dụng cùng với sắt kẽm kim loại với hiđro), vừa tất cả tính thoái hóa (Lúc tính năng cùng với oxi). Nitơ được pha trộn vào phòng thí nghiệm từ bỏ muối bột amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac cùng muối hạt amoni:

1.

2.(sản phẩm hình thành khói White, dùng để nhận thấy NH3)

Amoniac bao gồm tính khử to gan (vì nguyên ổn tố Nitơ gồm số oxi hoá -3 vào phân tử) cùng gồm tính bazơ yếu

Muối amoni phần đa dễ dẫn đến phân hủy bởi vì sức nóng, tùy thuộc vào gốc axit tạo nên thành nhưng mà thành phầm xuất hiện đã không giống nhau.

3. Axit nitric và muối bột nitrat:

Đối cùng với những hóa học vẫn ở tại mức lão hóa cao nhất, HNO3 tất cả tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Ngoài ra, HNO3 còn tồn tại tính oxi hóa dạn dĩ (vày ngulặng tố N +5), đưa những hóa học lên mức thoái hóa cao nhất của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 không phải H2 mà là những sản phẩm khử không giống của Nitơ như: NO2 (ví như là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (giả dụ là HNO3 loãng):

Các kim loại Khi phản bội ứng cùng với HNO3 quánh thành phầm khử xuất hiện là NO2 (khí gray clolor đỏ), còn HNO3 loãng xuất hiện những sản phẩm khử không giống.

+ Đối với các sắt kẽm kim loại vừa đủ, yếu như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí không màu, hóa nâu vào ko khí).

+ Đối cùng với các sắt kẽm kim loại bạo gan như Al, Mg, Zn quanh đó NO còn tồn tại các thành phầm khử không giống N2O, N2, NH4NO3.

Xem thêm: Những Pha Đi Bóng Của Ronaldo Béo Thần Sầu Như Thế Nào?

+ Đối với các chất không đạt tới thoái hóa cao nhất nlỗi FeO, Fe(NO3)2 sẽ có được phản bội ứng lão hóa – khử cùng với HNO3 (NaNO3 cùng H2SO4 bao gồm mục đích nlỗi HNO3):

Ngoài chức năng với kim loại, HNO3 còn tác dụng được cùng với những phi klặng (Phường, C, S,...) với các vừa lòng hóa học không giống.

Hỗn hòa hợp HNO3 và HCl cùng với tỉ lệ 1:3 (nước cường toan) sẽ kết hợp được các sắt kẽm kim loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối hạt nitrat số đông chảy, bao gồm xảy ra phản bội ứng điều đình ion vào dung dịch cùng với những muối hạt khác:

Hình như, những muối bột nitrat đều phải có xẩy ra phản bội ứng sức nóng phân. Sản phđộ ẩm của phản bội ứng còn tùy từng cội sắt kẽm kim loại sản xuất thành.

+ Kim loại trước Mg: thành phầm là muối nitrit với khí O2:

+ Kim loại tự Mg → Cu: sản phẩm hiện ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2.

+ Klặng các loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 cùng O2.

4. Photpho:

Photpho vừa gồm tính oxi hóa (Lúc công dụng cùng với kim loại, xuống đến mức oxi hóa -3), tất cả tính lão hóa (Lúc chức năng với các chất có tính oxi hóa nlỗi O2, Cl2, ... số thoái hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric và muối hạt photphat:

Axit photphoric là axit ba nút, tất cả độ mạnh khỏe trung bình.

Trong chống thể nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng cách mang đến Phường chức năng cùng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được pha chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat với phân biệt ion photphat bởi hỗn hợp AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ điển phương trình hóa học: Cmùi hương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa gồm tính lão hóa, vừa bao gồm tính khử, tuy thế tính khử đặc thù rộng.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + CO Zn + CO2

3.CuO + CO Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. CO + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 CO +H2O

8.

CO vừa tất cả tính khử, vừa tất cả tính thoái hóa.

CO2 là oxit axit, bao gồm bội phản ứng với các sắt kẽm kim loại Khi làm việc ánh sáng cao đề nghị ko sử dụng CO2 nhằm dập tắt những vụ cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 bội nghịch ứng với dung dịch bazơ tạo ra muối hạt cacbonat và hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không có O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

đôi mươi. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat với hiđrocacbonat là muối hạt của axit yếu hèn. Muối cacbonat gồm môi trường thiên nhiên bazơ yếu ớt.

3. Silic cùng vừa lòng chất:

6. SiO2 +NaOHsệt nóng Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi klặng chuyển động chất hóa học kém rộng C.

Silic đioxit là oxit axit, ko chảy nội địa, công dụng cùng với dung dịch kiềm và oxit bazơ tạo ra muối hạt silicát.

*

Từ điển phương trình hóa học

Với các pmùi hương trình chất hóa học trên phía trên, Kiến Guru mong muốn rằng sẽ giúp đỡ ích những em xuyên suốt vào quy trình học hành.