Hệ thống triết lý Hóa 12 qua Sơ đồ tư duy Hóa 12 chương 1 chi tiết, không thiếu nhất. Tổng hòa hợp loạt bài bác hướng dẫn lập Sơ đồ tứ duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 – este với lipit

1. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

2. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 đưa ra tiết

*

3. Sơ đồ tứ duy este

*

*

5. Sơ đồ tư duy lipit

*

B. Cầm tắt triết lý hóa 12 chương 1 este - lipit

I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit cơ học khi nạm nhóm OH vì nhóm OR.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học đẹp

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là gốc hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol + cội axit tương ứng.

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este solo chức : R-COO-R’ (R có thể là H hay gốc hiđrocacbon)

B. Este nhiều chức : (RCOO)nR’ tốt R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng ko màu, mùi thơm hoa quả, không tan vào nước, tan giỏi trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Bội phản ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Làm phản ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối hạt + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Trường đoản cú axit với ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Từ axit và hiđrocacbon ko no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao hàm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn call là glixerit, là trieste của axit lớn với glixerol. Axit to là gần như axit hữu cơ đối chọi chức mạch thẳng tất cả tổng số nguyên trường đoản cú cacbon là số chẵn. 

CTCT của hóa học béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên thường gọi của chất béo: Trong lấy một ví dụ trên, nếu R  R’  R”  C17H35 thì mang tên là: glyxeryl tristearat tuyệt tristearin

5. Lý tính: Chất mập không tan và khối lượng nhẹ hơn nước, ở ánh nắng mặt trời thường:

+ nếu như R, R’, R” là gốc hiđrocacbon no thì chất bự ở thể rắn (mỡ ăn).

+ trường hợp R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon không no thì chất bự ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương tự este.

A. Làm phản ứng thuỷ phân:

Chất bự + H2O  Axit khủng + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Bội nghịch ứng xà chống hoá:

Chất béo + Dd kiềm => muối bột + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất béo lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH sử dụng để trung hoà 1g chất béo.

+ Chỉ số xà chống hoá: số miligam KOH để tác dụng hết cùng với 1g hóa học béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà chống hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối hạt natri tuyệt kali của axit panmitic giỏi axit stearic.

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Chất giặt cọ tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 tất cả đáp án đầy đủ

Các để ý khi có tác dụng nhanh bài tập

- Nếu cho biết thêm số mol O2 phản ứng ta nên áp dụng ĐLBTKL nhằm tìm những đại lượng khác. Trường hợp đề bài cho este đơn chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- ráng chắc lí thuyết, những phương trình, những gốc hiđrocacbon thường gặp mặt để không hẳn nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn luôn cho nCO2 = nH2O và ngược lại.

- giả dụ đề mang đến hay từ câu trả lời suy ra este solo chức thì trong bội nghịch ứng cùng với NaOH thì số mol các chất luôn bằng nhau.

- Xà phòng hoá este solo chức đến 2 muối với nước => este của phenol.

- Khi cho hh hóa học hữu cơ chức năng với NaOH:

+ chế tạo ra số mol ancol bé hơn số mol NaOH => hh ban đầu gồm este với axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ sinh sản số mol ancol to hơn số mol NaOH => hh lúc đầu gồm este cùng ancol

Bài toán khẳng định các chỉ số của hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...

Xem thêm: Cách Xóa Bỏ Gạch Dưới Trong Word 2010, Bỏ Dấu Gạch Chân Trong Word

Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH nên để trung hoà axit béo thoải mái có trong một gam chất béo

2. Chỉ số xà phòng hoá (axp): là số mg KOH đề nghị để xà phòng hoá glixerit cùng trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong một g hóa học béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH phải để xà chống hoá glixerit của một gam chất béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot hoàn toàn có thể cộng vào nối song C=C của 100 gam chất béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải tỏa từ KI vị peoxit có trong 100 gam chất béo.

Bài 1: đến este C3H6O2 xà phòng hoá bởi NaOH thu được muối hạt có khối lượng bằng 41/37 cân nặng este. Tìm kiếm CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: bởi vì este đối kháng chức mà mmuối > meste yêu cầu gốc R’ (este đơn chức buộc phải số mol các chất bằng nhau)

=> MRCOONa =

*
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tra cứu CTCT của este C4H8O2 hiểu được khi chức năng hết với Ca(OH)2 thu được muối có khối lượng lớn hơn trọng lượng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: bỏ vô bình kín (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A hai lần este rồi mang nung rét bình cho 273˚C cho đến khi toàn bộ este hóa hơi thì áp suất vào bình hôm nay là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun rét 0,1 mol chất hữu cơ X cùng với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH chiếm được 13,4 gam muối của một axit cơ học Y cùng 9,2 gam một rượu. Mang lại rượu cất cánh hơi 127°C cùng 600 mmHg thu được tiện thể tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX cần este đề nghị là este của axit nhì chức và rượu đơn chức bao gồm dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho những chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho những chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3. Số chất thoả mãn điều kiện trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: mang lại 12,9g một este đối chọi chức, mạch hở tính năng hết cùng với 150ml dd KOH 1M. Sau bội phản ứng chiếm được một muối cùng anđehit. Số CTCT của este thoả mãn tính chất trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 cùng CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X đựng C, H, O mạch thẳng tất cả phân tử khối là 146. X không tác dụng Na. Lấy 14,6g X công dụng 100ml dd NaOH 2M thu được một muối cùng 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) với R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) và R = 15 (-CH3)

Bài 8: đến 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ cất 1 các loại nhóm chức tính năng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư hoàn toàn có thể trung hòa không còn 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu trúc thu gọn của A là:

HD:Theo bài bác ra => (RCOO)3R’

Theo pt => nmuối = 0,3

⇒ Mmuối = 24,6/0,3 = 82⇒ MRCOONa = 82 =>R = 15

⇒ MA = 21,8/0,1= 218

⇒ 3(15 + 44) + R’ = 218⇒ R’ = 41

⇒ CT của este là: (CH3COO)3C3H5

Bài 9:  X là một trong những chất hữu cơ đối kháng chức gồm M = 88. Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,75 gam muối. Công thức cấu trúc thu gọn của hóa học nào sau đây tương xứng với X:

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOCH(CH3)2.

* nhận xét: cùng với lập luận X là hóa học hữu cơ no, đơn chức, phản bội ứng với dung dịch NaOH nên X là axit hoặc este (loại khả năng là phenol bởi Mphenol ≥ 94 > 88 (MC6H5OH = 94)).

Bài 10:  Đun 20,4 gam một hợp chất hữu cơ đối chọi chức A với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối bột B cùng hợp chất hữu cơ C. Khi mang lại C tính năng với mãng cầu dư mang lại 2,24 lít khí H 2 (đktc). Hiểu được khi làm cho nóng muối B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K bao gồm tỉ khối so với O2 bằng 0,5. C là hợp chất solo chức khi bị oxi hóa vì chưng CuO (t˚) cho thành phầm D ko phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư

CTCT của A là:

A. CH3COOCH2CH2CH3

B. CH3COOCH(CH3)CH3

C. HCOOCH(CH3)CH3

D. CH3COOCH2CH3

Sau bội phản ứng giữa A với NaOH thu được hỗn hợp F. Cô cạn F được m(g) hỗn hợp chất rắn. Tính m.

HD: a. Suy luận:

MK = 16 là CH4 nên axit tạo nên este là CH3COOH ⇒ este gồm dạng CH3COOR’

D không phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

Chi tiết: ⇒ este bao gồm dạng CH3COOR

Vì este 1-1 chức: neste = nrượu = 2nH 2 = 0,2

=> 15+44+R’ = 102 => R’ = 43 ( -C3H7)

D ko phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

m = mCH3COONa + mNaOH dư = 20,4

Bài 11: Hợp chất hữu cơ X tất cả thành phần C, H, O và chỉ cất 1 team chức vào phân tử. Đun lạnh X với NaOH thì được X1 gồm thành phần C, H, O, Na cùng X2 tất cả thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tác dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 nhận được 3 thể tích CO2 cùng điều kiện. Tra cứu CTCT X

HD: Dễ dàng nhận biết X là este.

Theo bài bác ra thấy X2 là xeton và gồm 3C: CH3-CO-CH3

⇒ X: RCOO-C(CH3)=CH2 ; X1: RCOONa

Có: R + 67 = 0,82(R + 85) => R = 15

Vậy X: CH3-COO-C(CH3)=CH2

Bài 12: hỗn hợp X có cân nặng m(g) cất một axit đơn chức no Y với một rượu đối chọi chức no Z thuộc số nguyên tử cacbon cùng với Y. Phân tách hh X thành 3 phần bởi nhau.

Phần 1: Cho tính năng với mãng cầu dư nhận được 2,8 lít H2 (đktc)

Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn được 22g CO2 với 10,8g H2O

XĐ CTPT của Y với Z.

Tìm m

Đun nóng phần 3 với H2SO4 quánh thu được 7,04g este. Tính hiệu suất phản ứng este hoá.

HD : nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6

Do axit và ancol đối kháng chức nên : nX = 2nH2 = 0,25 

⇒ số nguyên tử C : = nCO2/nhh = 0,5/0,25 = 2

CH3COOH với C2H5OH

Có : nrượu = nH2O – nCO2 = 0,1 (do axit no thì nCO2 = nH2O)

⇒ naxit = 0,15 => m = 13,6g

h = 80%

Bài 13: tiến hành phản ứng xà chống hoá chất hữu cơ X solo chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y với ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 những hơn trọng lượng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút chiếm được khí T bao gồm tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC3H7

D. C2H5COOC2H5

Giải :

- Theo đề bài: X đơn chức, chức năng với NaOH sinh ra muối cùng ancol ⇒ X là este 1-1 chức: RCOOR’.

Mặt khác: mX + mO2 = mCO2+ mH2O ⇒ 44.nCO2 + 18.nH2O = 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

Và 44.nCO2 - 18. NH2O = 1,53 gam ⇒ nCO2 = 0,09 mol ; nH2O = 0,135 mol

nH2O> nCO2 ⇒ Z là ancol no, solo chức, mạch hở tất cả công thức: CnH2n+1OH (n ≥ 1)

nZ = nH2O – nCO2 => MZ = 46 (C2H5OH)

MT = 30 => C2H6 đáp án D

Bài 14: các thành phần hỗn hợp X có 2 hóa học A, B mạch hở, đều chứa những nguyên tố C, H, O và hầu hết không tác dụng Na. Cho 10,7g hh X tính năng vừa đầy đủ NaOH rồi cô cạn thành phầm thu được phần rắn có 2 muối natri của 2 axít 1-1 chức no đồng đẳng liên tiếp và phần hơi bay ra chỉ tất cả một rượu E duy nhất. đến E chức năng với na dư thu được 1,12lít H2 (đktc). Oxi hoá E bởi CuO đun cho nóng và đến sản phẩm hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng gương.

Tìm CTCT của E biết dE/KK = 2

Tìm CTCT A, B biết MA

HD: a. ME = 58 => E: C3H6O : CH2=CH-CH2OH (rượu allylic)

Theo bài xích ra A, B là 2 este đơn chức, đồng đẳng liên tiếp: COOC3H5

nX = nrượu = 2nH2 = 0,1 => MX = 107 => = 22

A: CH3COOCH2-CH=CH2

B: C2H5COOCH2-CH=CH2

Bài 15: các thành phần hỗn hợp A có 2 hóa học hữu cơ X, Y hầu hết no, đối chọi chức và tác dụng với NaOH (MX > MY). Tỉ khối tương đối của A so với H2 là 35,6. Cho A td hoàn toàn với dd NaOH thấy hết 4g NaOH, thu được một rượu đơn chức cùng hh 2 muối hạt của 2 axit đối kháng chức. Cho toàn bộ lượng rượu nhận được td với na dư được 672 ml H2 (đktc). Tìm CTPT X, Y.

HD: na = nNaOH = 0,1 ; nrượu = 2nH2 = 0,06

Ta thấy X, Y đối kháng chức mà lại nrượu nX = 0,1 – 0,06 = 0,04

mA = 71,2. 0,1 = 7,12 = (14x + 32)0,04 + (14y + 32)0,06

0,56x + 0,84y = 3,92

Với x>y 2 => x = 4, y = 2

CTPT: C4H8O2 với C2H4O2

Bài 16: lúc thuỷ phân este A (không tác dụng Na, có kết cấu mạch thảng dài) trong môi trường xung quanh axit vô cơ được 2 hóa học hữu cơ B cùng C. Đun 4,04g A cùng với dd chứa 0,05 mol NaOH được 2 chất B với D. Cho thấy thêm MD = MC + 44. Lượng NaOH còn dư được trung hoà vì 100ml dd HCl 0,1M. Đun 3,68g B với H2SO4 đặc, 170oC với hiệu suất 75% được 1,344 lit olêfin (đktc). Tra cứu CTCT A.

HD: nNaOH dư = 0,01 => nNaOH pư A = 0,04

dễ dàng tìm kiếm được B: C2H5OH

Suy luận:C là axit ; D là muối bột natri

mặt không giống MD = MC + 44 => axit 2 chức => na = ½ nNaOH = 0,02

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

chi tiết : C: R(COOH)x ; D: R(COONa)x

 ⇒ 67x – 45x = 44 => x = 2

⇒ A: R(COOC2H5)2

R(COOC2H5)2 + 2 NaOH

0,02 0,04

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este A no đối kháng chức chứa vòng benzen thu được CO2 và H2O . Hấp thụ toàn cục sản phẩm này vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 lấy dư thấy trọng lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời có 40 gam kết tủa. Xác minh CTPT, CTCT hoàn toàn có thể có của A

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

HD: Tìm CTĐG: dễ dàng tìm được CTPT C8H8O2

4CTCT: phenyl axetat; 3 đp: o, m, phường -metyl phenyl fomat

Bài 18: các thành phần hỗn hợp X gồm một ancol no, đối kháng chức cùng 1 axit no, solo chức mạch hở. Chia X thành 2 phần bởi nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần một sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi vào dư thấy tất cả 30g kết tủa.

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được cân nặng H2O là:

A. 1,8g

B. 3,6g

C. 5,4g

D. 7,2g

HD:

Suy luận: Ta thấy số C vào este bằng tổng C trong axit với ancol => Khí đốt este với hh (axit, ancol) thì chiếm được CO2 như nhau.

Mặt khác đốt este no, đơn chức gồm nH2O = nCO2 = 0,3

Chi tiết:

CnH2n+1OH nCO2

CmH2m+1COOH (m+1)CO2

CmH2m+1COOCnH2n+1 (n+m+1) H2O

phản ứng hoàn toản => nax = nancol = x => nCO2 = (n+m+1)x = 0,3

Đốt este: nH2O = (n+m+1)x = 0,3 => C

Bài 19: Thuỷ phân hoàn toàn m gam este X đối chọi chức bằng NaOH nhận được muối cơ học A với ancol B. Mang đến B vào trong bình Na dư thấy khối lượng bình tăng 3,1g và bao gồm 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Ngoài ra cũng mang lại m gam este X bội nghịch ứng toàn vẹn 16g brom thu được thành phầm chứa 35,1% brom theo khối lượng. CTCT của X:

A. C15H33COOCH3

B. C17H33COOCH3

C. C17H31COOCH3

D. C17H33COOC2H5

*

Bài 20: Một este đối chọi chức E có dE/O2 = 2,685. Khi mang lại 17,2g E công dụng với 150ml dd NaOH 2M sau đó cô cạn được 17,6g chất rắn khan và 1 ancol. Tên gọi của E là: