Số trục đối xứng của lục giác đều

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các mệnh đề sau:

1. Tam giác đều có 3 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng

2. Hình vuông có 4 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng

3. Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng

4. Lục giác đều có 6 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng

Số mệnh đềđúng là:

A.1

B.2

C.3

D.4


*


Tam giác đều và ngũ giác dều không có tâm đối xứng.

Bạn đang xem: Số trục đối xứng của lục giác đều

* Hình bình hành có một tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

*

* Hình lục giác đều có một tâm đối xứng, đó là tâm đường tròn ngoại tiếp hình lục giác đều.

*


Một cách tổng quát : Có hai loại tứ giác có trục đối xứng.1. Tứ giác có hai đường trung trực của hai cạnh đối diện nhau trùng nhau.2. Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau và không có hai đỉnh kề nhau nằm trên cùng một trong hai đường thẳng đó.Chưa xét tứ giác lõm.


vẽ tâm đối xứng , trục đối xứng của tam giác cân , tam giác đều ( nếu không có thì hãy chỉ rõ và giải thích )


SGK ... Tam giác cân không có tâm đối xứng đâu... Trục đối xứng của tam giác cân là ... Khó nói quá . VD nha : tam giác ABC cân tại A TH1 : kẻ AH vuông góc với BC => AH là trục đối xứng ( CM đượctam giác ABH = ACH => ĐPCM) (1)

TH2 : Kẻ trung tuyến AI vì tam giác ABC cân tại A nên => AI vừalà trung tuyến vừa là đường cao => Tương tự(1)

Nhớ được các trường hợp đặc biệt của các đường trung tuyến, phân giác, đường cao ..v..v... trong tam giác cân thì cứ biện luận thôi, không cần phải giải thích nhiều vì ta công nhận điều đó là đúng ...


Đúng 0
Bình luận (0)

TRong các hình sau hình nào không có trục đối xứng và tâm đối xứng : tam giác, tam giác cân, tam giác đều, hình thang, hình thang cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi

giúp mk vs các bn . tks ạ!!1 :))


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Hình ngũ giác đều có bao nhiêu trục đối xứng ?

A. Có 5 trục đối xứng.

B. Có 1 trục đối xứng

C. Có vô số trục đối xứng.

D. Không có trục đối xứng nào.


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? Với các hình đó, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình.Tam giác đều ABC.

Xem thêm:


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

Tam giác đều ABC là hình không có tâm đối xứng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Giúp mình nha mình đang cần ghấp để làm đề cương

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC.

a. Chứng minh tứ giác ANDM là hình chữ nhật.

b. Gọi I, K lần lượt là điểm đối xứng của N, M qua D. Tứ giác MNKI là hình gì? Vì sao?

c. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Tính số đo góc MHN.

Bài 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.

a. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm M qua AB.

b. Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?

c. Cho BC = 4cm, tính chu vi tứ giác AEBM

Bài 11. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n – giác đều.

Bài 12. Tính số đo mỗi góc ngoài của lục giác đều.

Bài 13. Một hình chữ nhật có diện tích 15m2. Nếu tăng chiều dài 2 lần, tăng chiều rộng 3 lần thì diện tích sẽ thay đổi như thế nào?

Bài 14: Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (M thuộc AB). CM: AB.OM = OA.OB.


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi Hủy

lm đc rùi mk cm ơn


Đúng 0

Bình luận (0)

bạn vẽ hình ra mình làm cho!


Đúng 0
Bình luận (0)

hãy vẽ trục đối xứng và tâm đối xứng của tam giác đều,hình vuông (tứ giác đều), hình lục giác đều , ngũ giác đều


Lớp 8 Toán Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
0
0
Gửi Hủy
mdtq.vn