...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Tải nghị quyết trung ương 7 khóa 12


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/NQ-TW "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176015 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26-NQ/TW,Nghị quyết 26-NQ 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Xây dựng đội ngũ cán bộ,Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ,Cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 26-NQ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Bộ Chính trị ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26-NQ/TW,Nghị quyết 26-NQ 2013,Bộ Chính trị,Văn hóa - Xã hội BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 26-NQ/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013 NGHỊ QUYẾTVỀ PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26-NQ/TW,Nghị quyết 26-NQ 2008,Ban Chấp hành Trung ương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 26-NQ/TW Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008 NGHỊ QUYẾTHỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2003 tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26-NQ/TW,Nghị quyết 26-NQ 2003,Ban Chấp hành Trung ương,Bất động sản BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 26-NQ/TW Hà Nội, Ngày 12 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT TIẾP TỤC ĐỔI MỚI


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Kế hoạch 3670/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hà Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦBAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TWNGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIIThực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CPngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày19 tháng 5 năm


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2018 NGHỊ QUYẾTBAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TWNGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC,ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnhNghệ An đến năm 2020;Căn cứ Thông báo số 55-TB/TWngày 20 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW; Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 172-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132-NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Thừa

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Quyết định 1830/QĐ-BKHĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Thông báo 55-TB/TW năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

55-TB/TW,Thông báo 55-TB 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW,Sơ kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW phát triển Nghệ An,Phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Quyết định 06/QĐ-BCT năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNHTRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤPCHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Kế hoạch 8245/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Kế hoạch 680/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW do tỉnh Nghệ An ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 103a-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Hải Dương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Kế hoạch 3504/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Chương trình 65-CTr/TU về triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" do tỉnh Kon Tum ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 108-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai? ? Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai


Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.mdtq.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.


Đừng để Rủi Ro Pháp Lý theo sau Covid

Thưa Quý Khách,

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại trụ sở từ 01/10.

Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở.

Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.

Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.

Giúp khách hàng Loại Rủi Ro Pháp Lý và Nắm Cơ Hội Làm Giàu từ chính sách pháp luật mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

“… loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”

******


Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.mdtq.vn
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 379.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

*

mdtq.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 185.151.51.28
Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:


Mật khẩu mới:


Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:


Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn

Bài viết liên quan