Thông báo bồi thường và chuyển đổi game Mã Đạp Thiên Quân

Bồi thường và chuyển đổi game
5/5 - (1 bình chọn)

QUY TẮC BỒI THƯỜNG VÀ CHUYỂN ĐỔI GAME

Điều kiện hỗ trợ:

– Khách hàng cần có nhân vật trong game Mã Đạp Thiên Quân.

– Khách hàng đã từng nạp tiền trong game Mã Đạp Thiên Quân.

Thời gian hỗ trợ:

– Bắt đầu tiếp nhận yêu cầu đền bù: 18/02/2020.

– Kết thúc tiếp nhận yêu cầu đến bù: hết ngày 26/02/2020.

Lưu ý: Những yêu cầu gửi sau 23h59 ngày 26/02/2020 sẽ không được hỗ trợ.

– Bắt đầu đền bù: trong vòng 7 ngày từ ngày 28/02/2020

Quy tắc hỗ trợ:

– Mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào lượng KNB đã nạp vào Game Mã Đạp Thiên quân được tính từ ngày chính thức đóng nạp tiền ngày 20/02/2020 tính về 3 tháng (20/11/2019 – 20/02/2020).

– Căn cứ theo mức nạp đưa ra, những tài khoản đã nạp đạt các mức này sẽ được hỗ trợ lại từ 30%-50% số KNB đã nạp (Tính theo tỷ lệ

Quy đổi GOSU – Kim Cương của game Đỉnh Phong Tam Quốc).

Đọc thêm:   Nạp Kim Cương qua cổng GOSU PAY

Các mốc hỗ trợ cụ thể như sau:

– Hỗ trợ 1: Nạp vào game <700KNB, hỗ trợ 0% Kim Cương + Giftcode 1

– Hỗ trợ 2: Nạp vào game 700<3500KNB, hỗ trợ 30% Kim Cương + Giftcode 2

– Hỗ trợ 3: Nạp vào game 3500<17500KNB, hỗ trợ 30% Kim Cương + Giftcode 3

– Hỗ trợ 4: Nạp vào game 17500<35000KNB, hỗ trợ 40% Kim Cương + Giftcode 4

– Hỗ trợ 5: Nạp vào game 35000<52500KNB, hỗ trợ 40% Kim Cương + Giftcode 5

– Hỗ trợ 6: Nạp vào game >52500KNB, hỗ trợ 50% Kim Cương + Giftcode 6

Tham khảo game Đỉnh Phong Tam Quốc tại: https://www.facebook.com/dinhphong3q/

About The Author

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Call Now Button