Thông báo bồi thường game

QUY TẮC BỒI THƯỜNG VÀ CHUYỂN ĐỔI GAME

Mã Đạp Thiên Quân đã ngừng phát hành và chuyển sang game mới Đỉnh Phong Tam Quốc hay hơn, hấp dẫn hơn. Nhằm hỗ trợ các tướng quân đã gắn bó với Mã Đạp Thiên Quân Ban quản lý Game quyết định bồi thường cho các tướng quân khi tham gia game mới.

Thông tin bồi thường cụ thể như sau:

Điều Kiện Hỗ Trợ:

– Khách hàng cần có nhân vật trong game Mã Đạp Thiên Quân.

– Khách hàng đã từng nạp tiền trong game Mã Đạp Thiên Quân.

Thời Gian Hỗ Trợ:

– Bắt đầu tiếp nhận yêu cầu đền bù: 18/02/2020.

– Kết thúc tiếp nhận yêu cầu đến bù: hết ngày 26/02/2020.

Lưu ý: Những yêu cầu gửi sau 23h59 ngày 26/02/2020 sẽ không được hỗ trợ.

– Bắt đầu đền bù: trong vòng 7 ngày từ ngày 28/02/2020

Quy Tắc Hỗ Trợ:

– Mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào lượng KNB đã nạp vào Game Mã Đạp Thiên quân được tính từ ngày chính thức đóng nạp tiền ngày 20/02/2020 tính về 3 tháng (20/11/2019 – 20/02/2020).

– Căn cứ theo mức nạp đưa ra, những tài khoản đã nạp đạt các mức này sẽ được hỗ trợ lại từ 30%-50% số KNB đã nạp (Tính theo tỷ lệ

Quy đổi GOSU – Kim Cương của game Đỉnh Phong Tam Quốc).

Các mốc hỗ trợ cụ thể như sau:

– Hỗ trợ 1: Nạp vào game <700KNB, hỗ trợ 0% Kim Cương + Giftcode 1

– Hỗ trợ 2: Nạp vào game 700<3500KNB, hỗ trợ 30% Kim Cương + Giftcode 2

– Hỗ trợ 3: Nạp vào game 3500<17500KNB, hỗ trợ 30% Kim Cương + Giftcode 3

– Hỗ trợ 4: Nạp vào game 17500<35000KNB, hỗ trợ 40% Kim Cương + Giftcode 4

– Hỗ trợ 5: Nạp vào game 35000<52500KNB, hỗ trợ 40% Kim Cương + Giftcode 5

– Hỗ trợ 6: Nạp vào game >52500KNB, hỗ trợ 50% Kim Cương + Giftcode 6

Tham khảo game Đỉnh Phong Tam Quốc tại: https://dinhphong3q.vn/

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin gì các tướng quân hãy liên hệ Nguyệt Nhi nhé!

Nguyệt Nhi kính bút!

Scroll to Top

TẢI GAME ĐỈNH PHONG TAM QUỐC

Nguyệt Nhi xin thông báo:

Game Mã Đạp Thiên Quân đã ngừng phát hành !!!

Thay vào đó mời các tướng quân tải game ĐỈNH PHONG TAM QUỐC thay thế mới nhất!

Call Now Button