English 9 unit 1 write: a visit from pen pal

Bài học tập Write Unit 1 lớp 9 - A visit from pen paltrả lời các em viết thư mang đến mái ấm gia đình nhằm nhắc về chuyến đi thăm đồng đội hoặc một người thân tại một địa điểm khác hoặc ở 1 tổ quốc không giống.

You watching: English 9 unit 1 write: a visit from pen pal


Tóm tắt bàiWrite Unit 1

Dàn ý Write Unit 1 Lớp 9

Gợi ý viết bài bác Write Unit 1

bài tập minh họa

bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Write Unit 1


*

Imagine you are visiting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter khổng lồ your family. Follow the outline.(Hãy tưởng tượng rằng ai đang đi thăm người thân trong gia đình tốt bạn bè ở một vùng khác của Việt Nam hoặc ở một giang sơn không giống. Sau đó các bạn hãy viết một bức thỏng gửi đến mái ấm gia đình theo dàn ý sau:)
Đoạn văn đầu tiên: - nói bao giờ bạn cho với các bạn sẽ chạm chán ai trên bến xe buýt/ ga tàu/ sảnh bayĐoạn văn uống sản phẩm hai:Kể về:những gì các bạn đang làmđịa dthằng bạn đã đi đến thămfan bạn sẽ gặpđồ ăn bạn đã nếm thửnhững đồ vật chúng ta đã muaĐoạn văn sản phẩm công nghệ ba:nhắc về cảm giác của người sử dụng (vui vẻ/ thuyệt vọng...)nhắc về điều cơ mà mình thích độc nhất vô nhị (bé người/ địa danh/ hoạt động ...)cho biết thêm dịp làm sao bạn trở về nhà

26 Nguyen Tri Phuong, Da Nang

June 15, 2016

Dear Mom and Dad,

I arrived at Da Nang airport at 8 am on Tuesday. Nam và his sister met me at the airport, then they took me trang chính by taxi.

I have sầu visited many places like the beaches, the Cđắm say Museum, Marble Moutains, supermarkets, the water park, ect. I have tried different foods: seafood, Da Nang speciality... I will visit Hoi An and My Son tomorrow.

I feel so happy & enjoy myself so much. The people here are so nice and friendly, the food are so delicious, và the sights are so beautiful.

I will leave sầu Da Nang at 2am on Sunday and I will arrive home at 5 pm. Please piông xã me up at the airport.

Your son,Le Ngoc Minh


Bài tập minh họa


Dựa vào gợi nhắc hãy viết lại bức tlỗi trả chỉnh


Dear Dad & Mom,

I /arrive/ Da Lat/ late/ morning, / twelve sầu o"cloông chồng.

When I come, / the weather / fine / and/ the day / beautiful.

I /enjoy /the cool và fresh mild air /although/ it / nearly midday.

Uncle Tuan/ meet/ me/ the bus station/ and/ take/ me/ home / his motorcycle.

I / visit/ many beautiful places/Da Lat /such as /the Flower Garden, /the Chinese Pagoda/ and the Love Valley.

Yesterday /Uncle Tuan/ take/ me/ khổng lồ the Prenn & Dambri Falls.

The falls/ very beautiful và impressive.

I/ not see/ such beautiful & fascinating sights.

This morning,/ we/ go khổng lồ /visit/ the village of the tribe Lat.

They/ live/ small cottages.

See more: Top 9 Mẹo Quản Lý Email Hiệu Quả N Lý Email Cực Hiệu Quả Mà Ai Cũng Nên Biết

They/ very friendly / & they / invite/ us / drink their traditional drink, "cồn" alcohol.

For meals,/ we /eat /a lot of local nice vegetables / and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere/ here/ very lovely/ và peaceful.

I / feel / relaxed/ myself with the nature.

I / enjoy / myself/ very much.

I/ buy / some fruits/ and /some souvenirs.

I / also have/ some photos of places / I visit/ show you about my trip.

I/ plan/ go home/ next Thursday.

Uncle and Aunt Huy /ask/ me /give you/ their regards.

Stop for now. See you on Thursday.

Your son,

Nguyen Chien Thang

Đáp án

Dear Dad và Mom,

I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o"clock. When I came, the weather was fine và the day was beautiful. I enjoyed the cool và fresh mild air although it was nearly midday.

Uncle Tuan met me at the bus station and took me trang chủ on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagodomain authority & the Love Valley.

Yesterday Uncle Tuan took me lớn the Prenn & Dambri Falls. The falls are very beautiful và impressive. I"ve sầu never seen such beautiful and fascinating sights.

This morning, we went lớn visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly và they invited us khổng lồ drink their traditional drink, "cồn" alcohol.

For meals, we eat a lot of local nice vegetables & the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

See more: Cách Chèn Bảng Trong Excel, Cách Tạo Bảng (Table), Chèn Bảng Vào Trong Excel

The atmosphere here is very lovely và peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I"m enjoying myself very much. I bought some fruits và some souvenirs. I also had some photos of places I visited to lớn show you about my trip. I"m planning to lớn go trang chủ next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me lớn give you their regards.