Tính từ đuôi ed và ing

“TIMMY hướng đến mục tiêu thành lập một lịch trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cùng với đầy đủ ngôn từ cùng khả năng sát cùng với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vấn đề theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học tập viên hoàn toàn có thể vận dụng vào quá trình thực tế tức thì sau mỗi buổi học tập.”

Đăng cam kết ngay

*

*

*

*

Quý Khách vẫn đã chần chừ cách áp dụng, sự biệt lập giữa tính trường đoản cú đuổi ING với ED, trên đây vẫn là câu trả lời cụ thể cho bạn.

You watching: Tính từ đuôi ed và ing

1. Sự khác hoàn toàn của tính từ V-ing và V-ed/V3


Có thể lưu giữ một cách công thức là

Ving --> Tính trường đoản cú đuôi -ING dùng để làm miêu tả tính giải pháp, đặc thù, điểm sáng của bạn, sự thứ, hiện tượng lạ.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính từ bỏ INTERESTING diễn đạt tính chất của lớp học tập tại TIMMY English.

Ved --> Tính từ đuôi -ED dùng để làm diễn đạt cảm xúc, cảm nhận của con bạn, con vật về một sự đồ, hiện tượng kỳ lạ, vấn đề làm sao kia.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính từ bỏ INTERESTED mô tả cảm giác của học viên về lớp học tại TIMMY English.

See more: Nâng Cao Giá Trị Bản Thân - 5 Việc Nên Làm Để Tăng Giá Trị Bản Thân


Tính từ bỏ dạng V-ing thường được sử dụng Lúc danh từ bỏ nhưng nó vấp ngã nghĩa thực hiện hoặc Chịu trách rưới nhiệm về hành động. Động tự hay là nội cồn từ (không tồn tại tân ngữ) cùng thời của động từ bỏ là thời tiếp diễn


– Nằm vào cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (thực chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled cthảm bại to the fireplace. (The kitten was purring)


Phân từ bỏ 2 (V-ed) được dùng làm cho tính trường đoản cú Khi danh tự mà lại nó bửa nghĩa là đối tượng người dùng nhấn sự ảnh hưởng của hành động. Câu gồm tính từ bỏ ngơi nghỉ dạng P2 thông thường sẽ có nguồn gốc tự phần đa câu tiêu cực.


– Tính trường đoản cú tận cùng bởi đuôi –ed cho mình biết một tín đồ làm sao kia cảm thấy như thế nào về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier lớn prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một số cặp tính từ tận cùng -ing cùng -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng nề thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: đam mê thúdiscouraging/discouraged: chán nản, thiếu trường đoản cú tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: tởm ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: gớm hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: demo tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên ổn dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: hết vía, đáng sợ
convincing/convinced: có thể chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: trúc vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui mắt, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: sợ hãi, ghê sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt nhọc mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: xứng đáng lo lắng

3. các bài tập luyện áp dụng

Cho dạng đúng của từ bỏ vào ngoặc.

See more: Lộ Diện Top 10 Tiệm Cắt Tóc Ngắn Đẹp Ở Sài Gòn, Top Salon Cắt Tóc Ngắn Cực Đẹp Ở Sài Gòn

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go trang chính, drink warm water, and go lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. she decided to lớn practise more và now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told hyên we had lớn change the flight because of hlặng.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t underst& what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos to others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur Mã Sản Phẩm in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. tired2. depressed/relaxing3. fascinated4. confused5. depressing
6. frustrating7. boring/exhausted8. embarrassing9. terrified10. annoyed