Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Tổng viên du lịch giờ đồng hồ đeo tay Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là các đại lý tất cả trách nhiệm làm chủ ngành du ngoạn. Từ vựng giờ Anh đối sánh đến ngành phượt.quý khách đang xem: Tổng viên du lịch giờ anh là gì

Tổng viên du ngoạn giờ Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là các đại lý trực sống vào Ssinh hoạt Văn uống hóa, Thể thao với Du kế hoạch bao hàm trách nát nhiệm quản lý ngành phượt.

You watching: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Một số tự vựng tiếng Anh tương quan đến ngành phượt.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trmong.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour du lịch thăm quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du kế hoạch lớp lớp bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du chu trình sinh thái xanh nhóm hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá nguy hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn dưới biển sâu tò mò sinc đồ gia dụng biển khơi.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức sinh hoạt lại công ty dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt vị trí của khách hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý có thể chấp nhận được.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách trình làng.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa ngõ.

Carrier /ˈkæriər/: siêu thị cung cấp vận chuyển, hãng mặt hàng ko.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ người tiêu dùng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, xác định.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà giữ giàng hễ.

See more: Xem Nhung Thang Mat Day Nhat The Gioi 1️⃣ Trang Wap Phim Sex

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đem về.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du chu kỳ trong nước.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách trả lời.

Inclusive sầu sầu tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour full.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du ngoạn nước ngoài.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai list khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống không bao gồm những các hình thức dịch vụ tất yếu.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách du lịch thăm quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu bề ngoài hình thức dịch vụ du lịch tham quan phượt.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin để ý du lịch tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách du ngoạn.

See more: Xem Phim Bí Mật Của Siêu Sao Tập 30 Vietsub + Thuyết Minh, Kwarm Lub Kaung Superstar Ep 33

Bài viết tổng cục phượt giờ Anh là gì được tổng vừa lòng bởi thầy giáo trung vai trung phong giờ Anh mdtq.vn.điện thoại.


Chuyên mục: Giải Trí