Cái kết thật sự của dấu ấn rồng thiêng

Nội dung

Câu cthị trấn của manga này diễn ra thân những sự kiện trong Dragon Quest III với Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng lịch sử một thời ROTO cùng đồng hành của ông yêu cầu đương đầu với cùng 1 ác bắt đầu có trộn được một thời gian.Câu cthị trấn này cũng hiểu rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu lăm tuyệt nhất của ngẫu nhiên của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.
You watching: Cái kết thật sự của dấu ấn rồng thiêng

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*See more: Sản Phẩm Herbalife Tốt Hay Xấu? Nên Uống Ở Độ Tuổi Nào? 4 Sản Phẩm Herbalife Bán Chạy Nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*See more: Top 10 Trà Sữa Ngon Nhất Việt Nam, Top 10 Thương Hiệu Trà Sữa Nổi Tiếng Nhất Hà Nội

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*