+ Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

Bạn đang xem: Lai phân tích là gì? cho ví dụ? ý nghĩa của phép lai phân tích

+ Xác định tính trạng được 1 cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định


Tham khảo:

– Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống: ... Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.


Ý nghĩa:

+ Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử. Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.+ Xác định được tính trạng do một cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định.

Xem thêm: Đau Đầu Nhũ Hoa Thâm Đen Khi Mang Thai ? Vì Sao Núm Vú Sẫm Màu Hơn Khi Mang Thai


– Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống: ... Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.


– Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống: ... Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.


<2K5 HỌC SỚM 11> - Chữa đề thi HK I - Trường Nguyễn Tất Thành - Hà Nội - 2k5 - Livestream TOÁN thầy TÂM


*

Toán học (22673) Vật Lý (6682) Hóa học (7531) Văn học (10203) Lịch sử (6965) Địa lý (2903) Sinh học (5313) GDCD (3146) Tin học (1264) Tiếng anh (6666) Công nghệ (2549)
*

*

*

Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.